Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Lokveida ceļa mezglu drošības analīze galvenajos valsts autoceļos Latgalē” (“Reģionālā autoceļa Ventspils (Leči) - Grobiņa P111 posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Roundabout Safety on Main State Roads in Latgale” (“Reconstruction of the Regional Road Ventspils (Leci) - Grobiņa P111 Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Niklāvs Lipiņš, Satiksmes organizācijas inženieris, VAS "LVC"
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Lokveida ceļa mezglu drošības analīze galvenajos valsts autoceļos Latgalē”. Darba mērķis ir, apskatot satiksmes drošības problēmas, veikt analīzi lokveida ceļu mezglos valsts galvenajos autoceļos Latgalē, dot rekomendācijas un ieteikumus satiksmes drošības uzlabošanai tajos. Darba ietvaros tika analizēta literatūru par lokveida mezglu efektivitāti un pielietojumu, aplūkoti biežāk pielietoto lokveida mezgla tipi, to priekšrocības un ieguvumi izbūvējot tos, kā arī apzināti trūkumi tajos. Tika apskatīta lokveida mezglu vēsturiskā attīstība Latgalē. Izmantojot statistikas datus no VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, izvērtēta informācija par ceļu satiksmes negadījumiem mezglos, ja iespējams, pirms un pēc tā izbūves, pielietojot dažādas satiksmes drošības līmeņa noteikšanas metodes. Kā arī, apsekojot mezglus dabā, iegūti dati par satiksmes intensitāti un plūsmu sadalījumu pa virzieniem, kā rezultātā veikta satiksmes kvalitātes un drošības līmeņa noteikšana ar aprēķinu metodēm. Izstrādājot darbu, autors ir nonācis pie secinājuma, ka ir iespējami vairāki pasākumi mezglu uzlabošanai. Autora priekšlikums ir aprīkot mezglus ar apgaismojumu, uzlabot gājēju – velosipēdistu drošību un infrastruktūru, uzstādīt mainīgās elektroniskās ceļa zīmes, izveidot labās nobrauktuves un izbūvēt turbo apļus. Inženierprojekta darba tēma ir “Reģionālā autoceļa Ventspils (Leči) – Grobiņa P111 posma pārbūve”. Projekta mērķis ir izstrādāt būvprojektu atbilstoši perspektīvajai satiksmes intensitātei, un sastāvam, nodrošinot ceļa segas nestspēju, lai uzlabotu satiksmes drošību un ceļa kvalitāti. Paredzēta posma pārbūve no km 44.025 līdz km 47.350. Iespēju robežās tiek koriģēti ceļa plāna un garenprofila elementi. Būvprojektā tiek paredzēta pilna ceļa segas pārbūve. Posma tehniskā stāvokļa uzlabošana veicinās apdzīvoto vietu un blakus teritoriju apsaimniekošanu un tālāko attīstību, kā arī atvieglos ceļa uzturēšanas darbus. Darba apjoms 167 lapas, 56 attēli, 37 tabulas, 15 rasējumi un 28 atsauces uz literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Lokveida ceļa mezgli, galvenie valsts autoceļi, satiksmes drošība, negadījumi mezglos,
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Roundabout Safety, Main State Roads, traffic safety. traffic accidents
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2018 21:52:04