Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Vienlīmeņa ceļu mezglu tipu caurlaidspējas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of at-grade Intersection Types Capacity”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Ziedonis Lazda, CSDD Ceļu drošības audita daļas priekšnieks
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts par tēmu: vienlīmeņa ceļu mezglu tipu caurlaidspējas analīze. Pilsētu teritorijā atjaunojot un uzlabojot nolaistās teritorijas, bieži vien attiecībā uz ceļu infrastruktūru nākas saskarties ar ierobežotām iespējām to paplašināšanai blīvās apbūves dēļ. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta regulējama un neregulējama vienlīmeņa ceļu mezglu tipa struktūra, to raksturlielumi un caurlaidspējas aprēķinu metode pēc Amerikas caurlaidspējas metodikas “Highway capacity”. Pētījuma daļā tiek apsekoti pieguļošo ielu posmi tirdzniecības centram “Akropole”. Izvēloties Salaspils ielu kā apskatāmo posmu caurlaidspējas izvērtējumam, tiek veikta satiksmes uzskaite trijos ceļu mezglos posma robežās. Apskatītajiem ceļu mezgliem nosaka caurlaidspēju esošajā un prognozētajā situācijā. Balstoties uz iegūtajiem rezutātiem, tiek veikti pasākumi situācijas uzlabošanai nepieciešamības gadījumā. Pēc aprēķinu veikšanas tiek izdarīti secinājumi par posma struktūru, tās esošo un prognozēto caurlaidspēju. Darba uzdevumi ir: apsekot un uzskaitīt esošo satiksmes intensitāti būvlaukuma apkārtnē, balstoties uz satiksmes intensitātes novērojumiem noteikt ielu izmantošanas veidus, aprēķināt caurlaidspēju esošajiem krustojumiem, noteikt prognozēto satiksmes intensitāti un veikt caurlaidspējas pārbaudi un nepietiekamas caurlaidspējas gadījumā izveidot risinājumu situācijas uzlabošanai. Darba mērķis ir: analizēt ceļu tīklu caurlaidspēju gaidāmas satiksmes intensitātes pieauguma apstākļos tirdzniecības centra “Akropole” tuvumā. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā. Darba apjoms: 93 lpp, 24 attēli, 33 tabulas, 14 pielikumi un 30 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Vienlīmeņa ceļu mezgli, krustojumi, caurlaidspēja, regulējams, neregulējams ceļu mezgls
Atslēgas vārdi angļu valodā At grade intersection types, intersections, capacity, signalized, unsignalized intersections
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2018 00:20:13