Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Piegāžu ķēžu risku analīze dzīvu dzīvnieku pārvietošanā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Supply Chain Risks in Transportation of Live Animals”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darbā “Piegāžu ķēdes riska analīze dzīvu dzīvnieku pārvietošanā” tika apskatīti un analizēti iespējamie riski dzīvnieku pārvadāšanā, kā arī to ietekme uz dzīvnieku un cilvēku veselību, pievēršot lielāku uzmanību tieši importa pārvadājumiem no ārpus ES, kas ir viens no lielākajiem risku veidiem. Bakalaura darbā ir 3 daļas. Pirmajā daļā ir teorētiskais pamats, kur tika aprakstīta risku analīzes teorija, Pārtikas un veterinārā dienesta un muitas dienesta kontroles darbības. Otrajā daļā tika apskatīts, kādi riski pastāv pārvadājot lolojumdzīvniekus, kā arī iespējamie riski liellopu pārvadājuma laikā, importa un eksporta riski . Trešajā daļā tika apkopota informācija par riskiem, kas ir visaugstākā līmenī un to veicinošie pasākumi. Darbs sastāv no 60 lapaspusēm, tajā iekļauti 5 attēli un 11 tabulas. Darba mērķis bija noteikt, vai risku veidi dzīvu dzīvnieku pārvadāšanā ir iespējams izkontrolēt, tā lai draudi nerastos ne dzīvniekiem ne cilvēkiem, kā arī to negatīva ietekme uz dzīvnieku un cilvēku veselību. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Izpētīt riska analīzes teoriju, normatīvos aktus un regulēšanas instrumentus; 2. Veikt intervijas ar muitas amatpersonu darbiniekiem, kā arī PVD darbiniekiem; 3. Veikt Latvijas eksporta un ES importa statistisko datu analīzi; 4. Apkopot iegūto informāciju; 5. Izdarīt secinājumus par risku veidiem dzīvu dzīvnieku transportēšanā; 6. Izteikt priekšlikumus situācijas uzlabošanai un risku mazināšanas veicināšanai. Darba pētījuma objekts bija dzīvi dzīvnieki un ES, kuri tiek pakļauti riskam transportējot dzīvniekus no trešajām valstīm. Bakalaura darba priekšmets bija pārvadājuma veidi.
Atslēgas vārdi Dzīvnieku pārvadājumi, piegādes ķēde, muitas kontrole, veterinārā robežkontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Animal transportation, supply chain, customs control, veterinary border control
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2018 14:31:40