Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pašvaldības budžeta sastādīšanas procedūras pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Improvement of Procedure of Drawing up of the Municipal Budget"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Kristīne Gorbunova, docents (prakt.), Mg.oec., RTU TAPPE katedra
Anotācija Diplomprojekta autors: Gunita Mālere Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova Diplomprojekta temats: “Pašvaldības budžeta sastādīšanas procedūras pilnveidošanas projekts” Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 13 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojekta darba galvenie rezultāti: Tika izstrādāts Saulkrastu novada pašvaldības budžeta sastādīšanas instruktāža un vienots tāmes paraugs, lai nodrošinātu budžeta sastādīšanu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Tika izstrādās risinājums dokumentu aprites pilnveidošanai- ieviest elektronisko dokumentu vadības sistēmu EDUS, kas samazinās darba izpildes laiku un ietaupīs resursus. Diplomprojekta darba bibliogrāfiskais apraksts: Mālere, G. (2018). Pašvaldības budžeta sastādīšanas procedūras pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, Bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 63 lpp.
Atslēgas vārdi Pašvaldība, budžeta sastādīšana, dokumentu aprite
Atslēgas vārdi angļu valodā Local government, budgeting, document circulation
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2018 14:02:39