Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums "Latvijas metināšanas pakalpojumu uzņēmuma stratēģija ienākšanai Somijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā “The strategy of Latvian welding service companies to enter the Finnish market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs O.Bogdanova
Recenzents Dr.oec., vieslektors, A.Zeps
Anotācija Maģistra darba autore, Dita Zībarte, izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas metināšanas pakalpojumu uzņēmumu stratēģija ienākšanai jaunā tirgū”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt stratēģiju Latvijas metināšanas pakalpojumu uzņēmumu ienākšanai Somijas tirgū. Maģistra darba pirmajā daļā „Starēģijas uzņēmuma ienākšanai jaunā tirgū”, tiek apskatīta stratēģijas jēdziena būtība un raksturojums, dažādas stratēģijas jauna tirgus apgūšanai, un, kādi ir svarīgākie priekšnoteikumi, kas jāņem vērā, uzsākot pakalpojuma eksportu. Tāpat, pirmajā daļā,tiek aprakstīts metināšanas pakalpojums un tā būtība. Maģistra darba otrajā daļā tiek analizēta metināšanas pakalpojuma nozare, brīvā pakalpojuma kustība un konkurence. Veikta metināšanas pakalpojuma analīze Somijas un Latvijas tirgū, aprakstīts Latvijas uzņēmumu metināšanas pakalpojums Somijas tirgū. Analizējot metināšanas pakalpojumu nozari, izmantota fokusētās intervijas metode ar Latvijas metināšanas pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem – SIA „ENERGOREMONTS RĪGA”, SIA „SKH” un SIA „ENERĢIJA SHEMS”. Darbā tiek pielietota 64 lauciņu SVID analīze Latvijas metināšanas pakalpojumu nozares uzņēmumu ienākšanai Somijas tirgū. Maģistra darba trešajā daļā ir izstrādāts stratēģijas plāns Latvijas metināšanas pakalpojumu uzņēmumu ienākšanai Somijas tirgū. Aprakstīts stratēģijas izvēles izklāsts, pamatojums un mērķis, stratēģijas plāna apraksts, stratēģijas plāna ekonomiskie aprēķini un stratēģijas ieviešanas plāna iespējamo rezultātu novērtējums. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 81 lappuse. Tajā ir iekļauti 10 attēli, .. tabulas un 5 pielikumi uz 18 lpp. Darbā izmantotas 51 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Metināšanas pakalpojumi, Stratēģija Somijas tirgum
Atslēgas vārdi angļu valodā Welding services, Startegy for the Finnish market
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2018 11:35:03