Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Starptautisko piegāžu ķēžu drošības pasākumu pilnveidošana kravu pārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Improving Security Measures for International Supply Chains in Freight Transport”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, profesors, Dr.oec.
Anotācija Starptautiskās piegādes ķēdes, kas savieno ekonomiskās zonas visā pasaulē, nemitīgi ir pakļautas ārējai ietekmei un drošības apdraudējumiem. Jebkuras kravas transportēšana, neatkarībā no attāluma, var būt saistīta ar riskiem, īpaši jūras pārvadājumos, kas tiek pakļauti daudziem ārējās un iekšējās vides faktoriem, kā arī riskiem, kas rodas dažādos piegādes ķēdes posmos. Risku apjoms tikai palielinās, tāpēc ir būtiski tos apzināties, mazināt risku ietekmi un sekmēt piegāžu ķēžu drošību. Efektīva riska pārvaldība un vienots, starptautisks regulējums preču apritei starptautiskajā piegādes ķēdē ir būtisks drošībai un drošumam, ārkārtīgi svarīgs likumīgas tirdzniecības veicināšanai, valstu finansiālo un ekonomisko interešu aizsardzībai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt starptautisko piegādes ķēžu drošības sistēmas nozīmi jūras kravu pārvadājumos un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darba objekts ir jūras kravu pārvadājumu process. Pētījuma priekšmets - drošības pasākumi jūras transporta piegādes ķēdēs un tā piemērošana uzņēmumā „DHL Latvia”. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti 8 uzdevumi, kas realizēti 6 darba daļās. Pirmajā daļā tiek aprakstīta drošu piegādes ķēžu nozīme, to riski, risku risinājumi un starptautiskais regulējumu muitas un loģistikas jomā. Otrajā daļā tiek raksturota transporta un loģistikas nozare. Trešajā daļā autore apraksta un pēta jūras kravu pārvadājumus un tajos iespējamos riskus. Ceturtajā daļā tiek pētīts jūras kravu pārvadājumu drošības regulējumu. Pēdējās divās daļās ir realizēta darba praktiskā daļa. Piektajā daļā autore iepazīst loģistikas uzņēmuma „DHL” darbību un drošības sistēmu. Tiek veikta risku analīze jūras kravu piegādes ķēdēs, ko organizē uzņēmums „DHL Latvia”. Darba pēdējā daļā autore veikusi jūras kravu pārvadājumu drošības regulējuma analīzi un nepieciešamību to uzlabot. Bakalaura darbs apjoms – 74 lpp., tas sastāv no 11 nodaļām un 14 apakšnodaļām. Darbā iekļauti 8 attēli un 2 tabulas, izmantotas 60 vienības literatūras un avotu sarakstā.
Atslēgas vārdi piegāžu ķēžu drošība, riski, risku analīze, jūras kravu pārvadājumi, drošības sistēma, drošības regulējums
Atslēgas vārdi angļu valodā supply chains security, risks, risk analysis, sea freight, security system, security regulation
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2018 10:18:17