Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Pārrobežu pasta pakalpojumu risinājumi e-komercijas veicināšanai Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Cross-border postal service solutions for promoting e-commerce in the European Union”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dita Erna Sīle
Recenzents Asoc.prof. V.Ozoliņa
Anotācija Bakalaura darba autore Agneta Laura Cīrule izstrādāja darbu, kura temats ir “Pārrobežu pasta pakalpojumu risinājumi e-komercijas veicināšanai Eiropas Savienībā”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt jauna pasta pakalpojuma ieviešanas iespējas, kas būtu atbilstošs patērētāju vajadzībām un veicinātu elektroniskās komercijas attīstību Eiropas Savienībā. Bakalaura darba ietvaros tika izpētīta elektroniskā komercija kā starptautiskās tirdzniecības veids un to ietekmējošā likumdošana Eiropas Savienībā un Latvijā, tika analizēta elektroniskās komercijas attīstība Eiropas Savienībā no 2012. gada līdz 2017. gadam un noteikti tās attīstību ierobežojošie faktori. Kā viens no elektroniskās komercijas attīstības ierobežojošiem faktoriem tika noteikts kvalitatīvu pasta pakalpojumu nepieejamība, līdz ar to tika analizēta pasta nozare, likumdošana pasta jomā, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas universālā pasta pakalpojuma sniedzēja darbība. Bakalaura darba ietvaros tika novērtēta jauna pakalpojuma ieviešanas iespēja Latvijas universālā pasta pakalpojuma sniedzēja darbībā, kas veicinātu pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu apjoma nesamazināšanos, veicinot elektroniskās komercijas sūtījumu efektīvu apriti. Pētījumā tika novērtēta Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības ietekme uz pārrobežu pasta sūtījumu apstrādi starp Latviju un Lielbritāniju, kā arī sniegti priekšlikumi tālākas sadarbības veidošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 73 lappuses. Tajā iekļauti 13 attēli, 14 tabulas un 3 pielikumi uz 6 lpp. Darbā izmantotas 44 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi E-komercija, pārrobežu pasta pakalpojumi, Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā E-commerce, cross-border postal services, European Union
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2018 22:32:55