Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „VSAOI piemērošana attālinātas darba nomas gadījumos”
Nosaukums angļu valodā “Mandatory State Social Insurance Contributions for Remote Work Employees”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Pētersone
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Maģistra darbā ir izanalizētas galvenās problēmas, kas ietekmē valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu piemērošanu attālināti nomājot darba ņēmējus fiziskās personas – trešās valsts rezidentus. Darba praktiskajā daļā ir analizētas Latvijas Republikas starptautiskās konvencijas ar piecām valstīm un aprakstīts piemērs, kas definē problēmas sociālās apdrošināšanas nodokļa piemērošanā, kas ir aktuālas mūsdienās, jo pašreizējais Latvijas Republikas sociālās apdrošināšanas likuma regulējums ir pretrunā sociālās apdrošināšanas sistēmas būtībai. Darba mērķis ir problēmas noteikšana un iespējama risinājuma piedāvājums attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas nodokļa piemērošanu attālināti nomājot personālu trešās valstīs. Problēmas pētījuma objekts ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodokļa izmaksa attālināti nomātam personālam trešajā valstī. Pētījuma priekšmets ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodokļa būtības pretstats valsts iekšējo likumu regulējumam. Darba uzdevumi ir:  noskaidrot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodokļa būtību un svarīgākos elementus;  salīdzināt nodokļu sistēmu Baltijas valstīs  noskaidrot attālinātas darba nomas būtību;  izpētīt starptautisko nodokļu konvenciju praktiskās izmantošanas iespējas;  noskaidrot A1 sertifikāta praktiskās izmantošanas iespējas;  raksturot fiziskās personas-nerezidenta pakalpojumu aplikšanu Latvijas Republikā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;  raksturot fiziskās personas-nerezidenta pakalpojumu aplikšanu Latvijas Republikā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;  izpētīt Latvijas Republikas likumu un starptautisko nodokļu konvenciju piemērošanu attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu trešās valsts pilsoņiem;  piedāvāt risinājumus izejot no definētām problēmām saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iekasēšanu no darba devēja, kas izmaksā atalgojumu attālināti nomājot personālu. Darba rezultātā tika konstatētas neatbilstības starp Latvijas Republikas likumiem un izsecināts, ka nodokli jāmaksā personas rezidences valstī, ja tā piedalās savas valsts apdrošināšanas sistēmā un neatrodas otrajā valstī vairāk par 183 dienām. Darba secinājumi un priekšlikumi palīdzēs praktiski novērst problēmas, kas rodas saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas nodokļa piemērošanu trešās valsts rezidentiem. Darbs sastāv no 3 daļām, 11 nodaļām un 8 apakšnodaļām. Kopējais darba apjoms ir 73 lapas neskaitot pielikumus. Darbs satur 2 attēlus, 46 tabulas, priekšlikumus un secinājumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi VSAOI, sociālā apdrošināšana, attālināta darba noma
Atslēgas vārdi angļu valodā Social insurance, remote work
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2018 11:03:25