Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu produkta novērtējums un attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Assessment and Development of Life Insurance with Savings in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inna Dovladbekova
Recenzents Doc. V.Šatrevičs
Anotācija Maģistra darba autore: Alina Kolosova Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Dr. oec., doc. Inna Dovladbekova Maģistra darba temats: “Dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu produkta novērtējums un attīstība Latvijā” Maģistra darba apjoms: maģistra darba apjoms ir 80 lapas, kurā ir noformēti 27 attēli, 2 tabulas un 1 formula. Darba teorētiskā daļa sastāv no 4 nodaļām, analītiskā daļa sastāv no 3 sadaļām, praktiskā daļa satur 3 sadaļas. Darbā ir izmantots 1 pielikuma materiāls. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darbā izmantoti LR likumi par apdrošināšanu, literatūras avoti latviešu, angļu un krievu valodā, interneta datu bāzes un citi informācijas avoti, kas saistīti ar risku būtību, dzīvības un citu veidu apdrošināšanu, par investēšanas teoriju un apdrošināšanas tirgu analīzi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pēc darba autores rezultātiem, dzīvības apdrošināšanas tirgus Latvijā strauji attīstās, par to liecina bruto parakstīto prēmiju pieaugums. Darba autore secināja, ka pašreizējās nodokļu izmaiņas pozitīvi ietekmēs dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājuma veidošanas produktu. Tas palielinās vidējo līguma termiņu, kā arī stimulēs iedzīvotājus veidot ilgtermiņa uzkrājumus, un viņi ilgstoši būs pasargāti no dzīvības riskiem. Tomēr ir nepieciešams veltīt papildus resursus iedzīvotāju izglītībai investēšanas un apdrošināšanas jautājumos. No analizētajiem faktoriem lielākā ietekme uz dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājuma veidošanu ir ļaundabīgo audzēju skaitam starp Latvijas iedzīvotājiem. Darba autore secināja, ka dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu produkta administratīvās izmaksas ir lielas, un tas samazina produkta pievilcību. Pēc produkta analīzes darba autore secināja, ka lielākā daļa no investēšanas programmām dod lielāku ienesīgumu nekā vidējais inflācijas līmenis valstī.
Atslēgas vārdi dzīvības apdrošināšana, uzkrājošās dzīvības apdrošināšana, investēšana fondos, riski.
Atslēgas vārdi angļu valodā life insurance, accumulative life insurance, unit-linked policy, investment fund, risks.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 23:31:16