Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Jauno darbinieku piesaistīšanas un personāla stabilizēšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "New Employee Recruitment and Personnel Stabilization Project at a Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Daira Aramina, docents (prakt.), MBA, RTU IEVF
Anotācija Bakalaura darba autors: Agne Lapsa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: RTU docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Jauno darbinieku piesaistīšanas un personāla stabilizēšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 25 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā sniegts ieskats Latvijas darba tirgus raksturojumā. Aprakstīts uzņēmums SIA”Evolution Gaming”, veikta personāla sastāva un kustības analīze. Veikts jau esošās darbinieku piesaistīšanas procesa novērtējums. Bakalaura darba teorētiskajā daļā darba autore apraksta vispārēju darbā saglabāšanas un piesaistīšanas pamatprincipus. Bakalaura darba aprēķinu daļā darba autore izstrādā risinājumus, uzlabojumus esošajai situācijai uzņēmumā, balstoties uz aptaujas gūtajiem rezultātiem un aprēķina iespējamās izmaksas šādu risinājumu, uzlabojumu ieviešanas nepieciešamībai. Darba autore izstrādāja aktivitāšu plānu (ar apreiķiniem) gada ietvaros priekš personāla sastāva stabilizēšanas un piesaistīšanas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lapsa A.: Jauno darbinieku piesaistīšanas un personāla stabilizēšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darbs/ A. Lapsa, I. Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. – 79. lpp.
Atslēgas vārdi piesaistīšana, personāla stabilizēšana, bakalaura darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā retention, human resources, staff, employees
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 18:06:18