Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga pasākuma plānošana pakalpojuma uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Marketing activity planning in service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Doktorante Irina Ivanova
Anotācija Bakalaura darba autors: Liene Mārtiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Mārketinga pasākuma plānošana pakalpojuma nozarē Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 14 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu un 21 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā ir analizēti teorētiskie apskati par mārketinga plānošanu un pakalpojuma nozari. Tiek veikta analīze par mārketinga aktivitātēm trīs lielākajos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Apraksts par uzņēmumu SIA “Baltic Restaurant”, tiek veikta iekšējā un ārējā analīze, kā arī ir izstrādāts mārketinga plāns uzņēmumam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mārtiņa L. (2018) Mārketinga pasākuma plānošana pakalpojuma nozarē Bakalaura darbs/ L. Mārtiņa, I. Andersone. – Rīga: RTU, UIVI, IUV, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 63 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketinga plānošana, sabiedriskā ēdināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing planning, catering
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 17:04:03