Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstību vadības procesa pilnveide SIA "Dokumeds"
Nosaukums angļu valodā "Improvemet of Non-compliance Management Process in the "Dokumeds" Ltd
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Maija Kavosa
Recenzents Mg.oec., Ilze Kairiša
Anotācija Šveda M. Neatbilstību vadības procesa pilnveide SIA “Dokumeds”: Bakalaura darbs / M. Šveda, M. Kavosa. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. – 63 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 9 tabulas un 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 5 avoti latviešu un 28 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir novērtēt SIA “’Dokumeds” neatbilstību vadības procesu, lai sniegtu priekšlikumus neatbilstību vadības procesa pilnveidei, tādējādi sekmējot procesa mērķa sasniegšanu un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi. Pirmajā darba daļā apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par procesu pilnveides teorētiskajiem aspektiem, to vadību un procesa mērķu noteikšanu, kā arī neatbilstību vadības procesa pilnveides metodēm, ko autore pielietos neatbilstību vadības procesa novērtēšanā un analizēšanā. Analizēti dažādu autoru publicētie apgalvojumi par neatilstību vadības procesu un veidiem, procesu pilnveides un analīzes metodēm, lai novērtētu SIA “Dokumeds” neatbilstību vadības procesu un tā pilnveides iespējas. Otrajā daļā raksturota SIA “Dokumeds” darbība un ekonomiskie darbības rādītāji, kā arī neatbilstību vadības procesa analīze atbilstoši uzņēmuma iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un noteiktajām prasībām, kā arī apzināti neatbilstību vadības procesa ietekmes faktori. Trešajā daļā izstrādāts rīcības plāns un pilnveides iespējamie pasākumi neatbilstību vadības procesa uzabošanai, pielietojot procesu pilnveides metodi, kurā analizēts pašreizējais neatbilstību vadības process un vizualizēts nākotnes process, lai tiktu sekmēta procesa mērķa sasniegšana un uzlabota tā efektivitāte, īstenojot neatbilstību novēršanas rīcības noteiktajā termiņā, ievērojot noteiktās prasības. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – Neatbilstību novēršana noteiktajā termiņā liecina par uzņēmuma neatbilstību vadības procesa efektivitāti. Neatbilstību novēršanas darbību izpildes termiņu ievērošana ir ļoti svarīga un tā var ietekmēt sadarbību ar esošajiem klientiem. Pilnveidojot procesu, tiks virzīta kvalitātes vadības sistēmas attīstība. Īpaša uzmanība procesam ir jāvērš kvalitātes vadības un atbilstības departamentam, pilnveidojot to efektīvā dokumentētā procedūrā, veicinot vienotu tā izpratni un mērķa sasniegšanu.
Atslēgas vārdi Neatbilstību vadības process, procesa pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-compliance management, process improvement
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 12:52:40