Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstoša produkta kontroles sistēma pārtikas ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Non-conforming Product Control System in the Food Production Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Maija Kavosa
Anotācija Bumbule K. Neatbilstoša produkta kontroles sistēma pārtikas ražošanas uzņēmumā: Maģistra darbs/ K.Bumbule, J.Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma ”Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. 91.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 27 tabulas, 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 19 avoti latviešu un 31 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 33 pielikumi. Darba mērķis ir uzlabot pārtikas ražošanas uzņēmuma neatbilstoša produkta kontroles sistēmu un izstrādāt pilnveides priekšlikumu ieviešanas plānu, lai samazinātu izmaksas un uzlabotu sadarbību ar klientiem. Pirmajā darba daļā analizēti teorētiskie aspekti neatbilstošai produkta vadībai, neatbilstību identificēšanai, neatbilstību izmaksām. Otrajā darba daļā tika novērtēta neatbilstoša produkta kontroles sistēma pārtikas uzņēmumā. Neatbilstību identificēšana un kontrolēšana, datu analīze pielietojot kvalitātes instrumentus - Pareto analīze, kļūdu un seku diagramma, FMEA metode jeb kļūdu un iespējamo cēloņu un rezultātu analīzes metode. Pētījuma analīzes rezultāti atspoguļoja vairākus trūkumus un problēmas, kas nākotnē būtu jānovērš, lai pilnveidotu neatbilstoša produkta kontroli uzņēmumā. Trešajā darba daļā galvenajām identificētajam problēmām tika atspoguļoti pilnveides priekšlikumi un to ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: pārtikas uzņēmumā ir nepilnīga procedūra neatbilstošai produkta vadībai, nepastāv neatbilstoša produkta kontroles norises shēma ražošanā, netiek identificēti, uzskaitīti un analizēti produktu defekti un nepilnīga gatavā produkta kontrole. Iepakojuma defekti veido vislielākās neatbilstību izmaksas. Izstrādāti vairāki sekojoši priekšlikumi, lai uzlabotu kvalitātes kontroles sistēmu uzņēmumā. Nepieciešams izstrādāt neatbilstoša produkta kontroles sistēmu gan ārējām, gan iekšējām kļūdām un to identificēšanai, fiksēšanai datu uzskaites sistēmā. Jāpilnveido gatavā produkta kontroli, jauna produkta izstrādes procesu un izejvielu kontroli ražošanā, lai nodrošinātu atbilstošu produktu klientam un samazinātu neatbilstību notikšanas biežumu un tās izmaksas.
Atslēgas vārdi Neatbilstoša produkta kontroles sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-conforming Product Control System
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 09:42:46