Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu analīze un pilnveide SIA "TestDevLab"
Nosaukums angļu valodā "Process Analysis and Improvement in the "TestDevLab" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Anita Straujuma
Anotācija Bērziņš R. Procesu analīze un pilnveide SIA “TestDevLab”: Bakalaura darbs / R. Bērziņš, J. Pildavs. - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. - 63. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63. lpp, tajā ir iekļauti 11 attēli, 10 tabulas un 4 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu valodā un 13 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nozares uzņēmuma SIA “TestDevLab” programmatūras izstrādes, kā arī programmatūras testēšanas procesu vadību un izstrādāt priekšlikumus, un risinājumus to pilnveidei. Bakalaura darba pirmajā daļā tika apskatīta kvalitātes būtība, kvalitātes plānošanas process un procesu vadības īpatnības IKT nozares uzņēmumos. Papildus tika apskatīta procesu pieeja pēc ISO 9001:2015, analizētas kvalitātes vadības metodes, kā arī kvalitatīvā pētījumu metode. Bakalaura darba otrā daļa tika veltīta uzņēmuma SIA “TestDevLab” raksturošanai, aplūkojot uzņēmuma SIA “TestDevLab” darbību, organizatorisko struktūru, darbinieku atbildības un pienākumus, programmatūras izstrādes un testēšanas procesu, kā arī pēdējo 3 realizēto projektu sniegumu. Padziļinātāka analīze tika veikta izmantojot teorētiskajā daļā aprakstītos kvalitātes instrumentus, lai atainotu esošo procesu vadības kvalitātes līmeni un konstatētu uzņēmuma procesu vadības pilnveides iespējas. Bakalaura darba trešajā daļā tika izstrādāti un pamatoti argumentēti procesu pilnveides priekšlikumi, izstrādājot to realizēšanas darbības plānu, kā arī iegūts ekonomiskais pamatojums pilnveides realizēšanas nepieciešamībai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – uzlabota programmatūras izstrādes, kā arī programmatūras testēšanas procesu vadība. Pamatprocesa vadības kvalitātes celšanai tika izstrādātas neesošās pamatprocesa procedūru plūsmas shēmas, kā arī procesa pilnveides ieviešanas plāns: izstrādāt resursu un rīcību noteikšanas pieeju, izstrādāt klienta prasību identificēšanas pieeju, pilnveidot speciālistu amatu aprakstu, kā arī plānošanas procedūras posmus pielāgot ISO 9001:2015, 6. nodaļai – plānošanai.
Atslēgas vārdi Process, Procesu vadība, Kvalitātes vadība, Analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Process, Process management, Quality Management, Analysis
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 02:00:55