Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums “Darbaspēka nodokļu ietekme uz darba tirgu Latvijas un Igaunijas pierobežā”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Labour Taxes on the Labour Market in the Border Area of Latvia and Estonia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs docents, Dr.oec.
Recenzents V.Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja,Dr.sc.ing.
Anotācija Bakalaura darba temats „ Darbaspēka nodokļu ietekme uz darba tirgu Latvijas un Igaunijas pierobežā”. Tēma ir nozīmīga, jo Latvija atrodas vienotā Eiropas Savienības tirgū, kur notiek brīva darbaspēka kustība. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darbaspēka nodokļu ietekmi uz darba tirgu Latvijas un Igaunijas pierobežā. Autore darbā ierosina priekšlikumus un veic secinājumus, vai nodokļu atšķirība starp Latviju un Igauniju ietekmē darba tirgu un veicina iedzīvotāju migrāciju uz kaimiņvalsti Igauniju. Bakalaura darba priekšmets ir darbaspēka nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis darba algai, tā likmes, atvieglojumi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1.analizēt darbaspēka nodokļu normatīvo regulējumu Latvijā un Igaunijā; 2.izpētīt un salīdzināt darba atalgojuma plaisu starp Latviju un Igauniju ; 3.izvērtēt Latvijas un Igaunijas nodokļu slogu darbaspēka izmaksām ; 4.novērtēt Valkas pierobežas novada darba tirgu un to ietekmējošos faktorus; 5. uz veiktās analīzes pamata veikt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 3 sadaļām, 55 lapaspusēm, 15 tabulām, 18 attēliem. Darba izstrādei tika izmantoti 50 bibliogrāfiskie avoti. Atslēgas vārdi: Darbaspēka nodokļi, alga, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, neapliekamais minimums, nodokļu slogs, atalgojuma plaisa, darba tirgus, pierobeža, Latvija, Igaunija.
Atslēgas vārdi Darbaspēka nodokļi, alga, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, neapliekamais minimums, nodokļu slogs, atalgojuma plaisa, darba tirgus, pierobeža, Latvija, Igaunija.
Atslēgas vārdi angļu valodā labour force taxes, salary, personal income tax, state mandatory social insurance contributions, untaxed minimum, benefits, tax burden, wage gap, labour market, border area, Latvia, Estonia.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 00:56:03