Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums “Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana pārrobežu pakalpojumiem”
Nosaukums angļu valodā “Imposing Value Added Tax on Cross-border Services”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU profesors. Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Pievienotās vērtības piemērošana pārrobežu pakalpojumiem”. Pakalpojumu nozīme ir strauji augusi visā Eiropas Savienībā, kļūstot par preču pakalpojuma sektora neatņemamu sastāvdaļu. Ir nepieciešams veicināt pārrobežu pakalpojumu tirdzniecību, nodrošinot ekonomisko izaugsmi. Līdz ar digitalizācijas ietekmi pakalpojumu sektors un tajā darbojošies uzņēmumi saskarās ar pārmaiņām, kuras apgrūtina komercdarbību. Eiropas Savienības mērķis – vienots digitālais tirgus – paredz godīgas konkurences apstākļus un brīvu preču, kapitāla un pakalpojumu apriti. Lai šo mērķi sasniegtu, ir nepieciešams novērst šķēršļus, kas kavē pārrobežu pakalpojumu tirdzniecības izaugsmi. Joprojām pastāv sarežģījumi nodokļa piemērošanas procedūrās starp dažādām dalībvalstīm, kā arī uzņēmumi saskaras ar pārmērīgu pievienotās vērtības nodokļa slogu. Darbā izvērtēta pašreizējā situācija pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā pakalpojumiem Eiropas Savienības līmenī, tiek apskatīti Eiropas Savienības veiktie risinājumi elektronisko pakalpojumu tirgus attīstībā, kā arī izpētīti un salīdzināti sarežģījumi pastāvošajos regulējumos pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā dažādiem uzņēmumu veidiem. Darbs sastāv no 54 lappusēm, 3 nodaļām, 7 apakšnodaļām. Darbā iekļauti: 4 attēli, 4 tabulas. Darba izstrādei tika izmantoti 29 bibliogrāfiskie avoti. Atslēgas vārdi: Pievienotās vērtības nodoklis, pārrobežu pakalpojumi, e-komercija, Eiropas Savienība.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis, pārrobežu pakalpojumi, e-komercija, Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā Value added tax, cross-border services, e-commerce, European Union
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 00:40:45