Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu sloga salīdzinājums Latvijas un Norvēģijas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Comparison of Tax Burden in Latvian and Norwegian Companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga
Recenzents V.Gromule, a/s ”RSA” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Anotācija Bakalaura darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšanas” 4. kursa studente. Darba tēma – Nodokļu sloga salīdzinājums Latvijas un Norvēģijas uzņēmumos. Darbā ir pētītas nodokļu sistēmas Latvijas Republikā un Norvēģijas Karalistē. Darba mērķis ir noteikt nodokļu aprēķināšanas slogu Latvijas un Norvēģijas uzņēmumos. Pētījuma objekts ir nodokļu sistēmas Latvijas Republikā un Norvēģijas Karalistē. Pētījuma priekšmets ir uzņēmējdarbību ietekmējošo nodokļu slogs Latvijas Republikā un Norvēģijas Karalistē. Mērķa sasniegšanai ir veikti tādi uzdevumi kā, izpētītas valstu nodokļu sistēmas attiecībā uz uzņēmējdarbību, noteiktas nodokļu administrēšanas kopīgās un atšķirīgās iezīmes, veikts nodokļu aprēķināšanas salīdzinājums, izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi, balstoties uz analītiskajā daļā iegūtās informācijas. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir aprakstīta nodokļu sistēma Latvijas Republikā. Tā sastāv no 2 apakšnodaļām, tajā ir 1 attēls un 4 autores veidotas tabulas. Otrajā daļā ir aprakstīta nodokļu sistēma Norvēģijas Karalistē. Tā sastāv no 2 apakšnodaļām, tajā ir 2 attēli un 2 tabulas. Trešajā daļā ir veikts nodokļu aprēķināšanas sloga raksturojums un tā sastāv no 5 tabulām. Kopējais bakalaura darba apjoms ir 64 lappuses. Kopumā darbs sastāv no 3 attēliem un 11 tabulām. Darba izstrādei tika izmantots 61 informācijas avots – mācību grāmatas, Latvijas Republikas likumi, Norvēģijas Karalistes likumi, interneta resursi.
Atslēgas vārdi Norvēģija, nodokļi, uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Norway, taxes, corporate tax
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2018 19:16:53