Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Informācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas preču piegādes procesos”
Nosaukums angļu valodā “Improvement opportunities for information system in goods delivery processes”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents Asoc.prof. D.Solovjovs
Anotācija Bakalaura darba autore Līga Skujiņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Informācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas preču piegādes procesos”. Bakalaura darba mērķis ir veikt analīzi dokumentu aprites un informācijas pārvaldības procesam, lai izstrādātu rekomendācijas informācijas sistēmas uzlabošanai dažādos preču piegādes posmos. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un tā apjoms ir 61 lappuses. Tajā iekļauti 7 attēli, 13 tabulas un 2 pielikumi uz divām lappusēm. Darbā izmantotas 22 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Pirmajā daļā izpētīta un apkopota jaunākā informācija par loģistikas informācijas sistēmām, informācijas plūsmu veidiem un dokumentu apriti, dokumentu standartizāciju, elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmām, kā arī datu un informācijas drošību. Otrajā daļā analizēta informācijas un preču piegādes dokumentu aprite uzņēmumos “X” un “Y”, kā arī veikta abu uzņēmumu darbības rādītāju analīze un izvērtētas aktuālās problēmas, kas ietekmē preču piegādes dokumentu apriti un informācijas plūsmu uzņēmumos. Otrās daļas ietvaros veikta interneta aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi un viedokli par elektronisko dokumentu izmantošanu preču piegādes procesā. Trešajā daļā autore analizē sistēmu “TransFollow” un “e-CMR” darbību, ar kuru palīdzību būtu iespējams aizstāt papīra formāta CMR dokumentus ar elektroniskiem. Tiek aprēķināti iespējamie uzlabojumi pēc sistēmas ieviešanas divos dažādos piegādes ķēdē iesaistītos uzņēmumos, kā arī noteikts laika periods pēc kura sistēmas izmantošana uzņēmumam atmaksātos.
Atslēgas vārdi informācijas sistēma, elektroniskie dokumenti
Atslēgas vārdi angļu valodā information system, electronic documents
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2018 13:39:11