Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības stratēģija apsardzes pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Quality Management Strategy in the Security Service Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Mazais
Recenzents Mg.oec., Svetlana Mjakuškina
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 102.lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 23 tabulas un divas formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 44 avoti latviešu, 26 avoti angļu un 6 avoti krievu valodā. Darbam pievienots 21 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai kvalitātes vadības stratēģijas īstenošanai un kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai apsardzes uzņēmumā. Pirmajā darba daļā tika salīdzināti viedokļi par pakalpojumu kvalitāti, kvalitātes vadības stratēģiju, kvalitātes vadības sistēmu un tās pilnveidi, riska jēdzienu un tā klasifikāciju, riska vadības procesu. Tāpat tika salīdzināti viedokļi par darbā pielietotajām metodēm – aptauju veikšana, Delfu metode, cēloņu un seku analīzes metode, kā arī FMEA metode. Otrajā daļā tika veikta apsardzes uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas analīze. Izmantojot kvalitātes metodes, tika noteikti uzņēmuma iekšējo prasību neizpildes problēmu būtiskākie cēloņi un to iemesli, kā arī to riska bīstamības pakāpe. Trešajā daļā tika izstrādāti kvalitātes vadības sistēmas pilnveides risinājumi, noteiktas labākās procesu pilnveides alternatīvas, kā arī veikts to efektivitātes novērtējums. Nozīmīgākais secinājums ir tas, ka pētāmajā uzņēmumā eksistē vairākas neatbilstības, kas var tikt novērstas ar izstrādātajiem kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanas priekšlikumiem.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēmas, pakalpojuma kvalitāte, kvalitātes vadības stratēģija, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management systems, quality of service, quality management strategy, risks
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2018 18:23:06