Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Migrācija uz TARGET2 vērtspapīriem platformu: ietekme uz Baltijas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem
Nosaukums angļu valodā Migration to TARGET2-Securities Platform: Impact on Baltic Central Securities Depositories
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Raimonds Lieksnis
Recenzents A.Jakobsnons
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Migrācija uz TARGET2-vērtspapīriem platformu: ietekme uz Baltijas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem”. TARGET2-vērtspapīriem ir Eirosistēmas infrastruktūra, kas dod iespēju, izmantojot vienoto tehnisko platformu un normatīvo aktu ietvaru, veikt vērtspapīru norēķinus un ar tiem saistītos naudas norēķinus pēc vienādiem standartiem visā Eiropā. Darbā tiek analizētas tehnisko un juridisko prasību izmaiņas Eiropas pēc-tirdzniecības telpā un to ietekme uz Baltijas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kā arī kontu turētājiem un privātajiem investoriem Baltijas valstīs. Darbs ir izstrādāts, pamatojoties uz ekonomisko literatūru, novērojumiem, intervijām ar pēc-tirdzniecības industrijas ekspertiem, sekundāro datu analīzi, kā arī autora darba pieredzi un zināšanām par atbilstošo industriju. Darbā ir iekļautas 10 tabulas, 15 attēli, 6 pielikumi un izmantoti 60 informācijas avoti. Darbs ir izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi vērtspapīri, vērtspapīru uzskaite un norēķini, pēc-tirdzniecība, T2S, TARGET2-vērtspapīriem, Nasdaq CSD, Baltijas centrālie vērtspapīru depozitāriji
Atslēgas vārdi angļu valodā securities, securities clearing and settlement, post-trade, T2S, TARGET2-Securities, Nasdaq CSD, Baltic post-trade market, Baltic central securities depositories
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2018 22:07:37