Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Mobilās aplikācijas starptautiskās izplatīšanas stratēģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Mobile App International Promotion Strategy
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Sanita Meijere
Recenzents A.Greitāns
Anotācija Šajā pētniecības darbā apskatīts mobilo lietotņu tirgus. Mobilās lietotnes ir salīdzinoši jauna parādība, un tās parādījās 2008. gadā, kad tika izgatavoti pirmie viedtālruņi. Viedtālruņi ir pieejami jau desmit gadus, un tie ir mainījuši mūsu ikdienu dažādos dzīves aspektos. Šis darbs ietver mobilo lietotņu izplatīšanas stratēģijas pētījumu. Darbs sastāv no piecām daļām: mobilo lietotņu literatūras apskata, problēmu pārskata, analīzes, ieteikumu un īstenošanas daļas, kā arī secinājumiem. Mobilo lietotņu literatūras apskata daļā autors aplūko septiņas jomas, proti: lietotņu kategorijas, organiskās lejupielādes, lietotāju bāzes mēroga palielināšana, monetizācija, darbība globālā mērogā, finansēšana un, visbeidzot, lietotāja saglabāšana. Visas minētās jomas ir kritiski svarīgas lietotnes pastāvēšanai, jo tās arī nosaka kā attīstās lietotņu ekosistēma. Literatūras apskata ietvaros darba autors akcentē dažādus katras jomas aspektus, tādējādi formulējot problēmas izklāstu. Veicot literatūras apskatu, tika konstatēts, ka dažādām lietotņu kategorijām nepieciešama atšķirīga pieeja, tādējādi, lai arī atsevišķu aspektu attēlošanai ir izmantotas citas lietotņu kategorijas, darbā galvenā uzmanība pievērsta ne-spēļu lietotņu kategorijām, tādam kā ceļošana, sports, hobijs, u.c. Apskatot dažādas jomas, katrā no tām akcentēti problemātiskie aspekti un norādes, piemēram: pareizo funkciju izvēle, lai veiktu organiskās lejupielādes, lietotņu top saraksta pamanāmības problēmas risinājums, iegādājoties lejupielādes, nulles cenas monetizācijas problēmas risinājums, ar lokalizāciju saistīto sarežģījumu risināšana, veicot darbību globālā mērogā, kā arī ar kolektīvo finansēšanu un lietotāja saglabāšanu saistīto norāžu izpēte. Problēmu pārskatā autors definē problēmu no katras jomas aplūkotiem aspektiem. Analīzes daļas ietvaros autors veic divus pētījumus, novērtējot lietotnes izplatīšanas stratēģiju, balstoties uz trim ieviestajām funkcijām: kopienām, vietējiem notikumiem un saturu. Analīzes daļai ir zināmi ierobežojumi. Pirmkārt, tikai ceļošanas lietotņu kategorija tiek izpētīta. Otrkārt, analīze tiek veikta no funkciju novērtēšanas perspektīvas. Treškārt, tās rezultāti jāinterpretē piesardzīgi, jo pētījuma apjoms ir neliels – veiktas divas aptaujas ar 50 respondentiem katrā. Rezultātu būtība ir šāda: tika novērots, ka visām trim funkcijām kopā rādītājs par nodomu turpināt izmantot lietotni sasniedz 48-70%. Pārējie novērojumi pieejami analīzes daļā. Ieteikumu un īstenošanas daļā darba autors pievēršas visām problēmas izklāstā norādītajām jomām, veicot visu svarīgāko literatūras apskata un analīzes daļas kopsavilkumu un piedāva stratēģiju. Secinājumu daļā autors apkopo iegūtos secinājumus.
Atslēgas vārdi Mobilās lietotnes, Mārketings, Stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Mobile applications, Marketing, Strategy
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2018 16:59:47