Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Darbinieku uztvere par dizaina domāšanu Latvijas finanšu sektorā
Nosaukums angļu valodā Employee Perception of Design Thinking in Finance Sector of Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs J.Grēviņš, I.Muzikante, J.Turner, K.Agarwal
Recenzents A.Gaile
Anotācija Bakalaura darbs “Darbinieku Uztvere par Dizaina Domāšanu Latvijas Finanšu Sektorā” ir sagatavots angļu valodā. Darbs izpēta kā darbinieki savā darba vidē Latvijas finanšu sektorā uztver dizaina domāšanu. Darba divi galvenie izpētes jautājumi ir: 1) Vai pastāv atšķirība dizaina domāšanas uztverē starp darbiniekiem no bankām un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā? 2) Kā atšķiras uztvere par dizaina domāšanas procesa daļām starp darbiniekiem bankās un finanšu tehnoloģiju uzņēmumos? Darba izstrādes procesā, autors izpētīja literatūru par finanšu sektoru Latvijā, darbinieku uztveres pētījumiem, dizaina domāšanas procesiem un dizaina domāšanas pielietojumu pasaules mērogā dažādās industrijas to skaitā finanšu industrijā. Literatūras apskats tika izmantots, lai izveidotu metodoloģiju un aptauju, kas rastu atbildes uz izvirzītajiem izpētes jautājumiem. Pētījuma daļā autors veica regresijas analīzi, lai noskaidrotu vai pastāv atšķirība dizaina domāšanas uztverē starp darbiniekiem no bankām un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem un kā atšķiras uztvere par dizaina domāšanas procesa daļām starp darbiniekiem bankās un finanšu tehnoloģiju uzņēmumos. Pēc datu analīzes tie tika salīdzināti ar literatūras avotiem un sešiem ekspertu viedokļiem, kuri pārstāv gan banku, gan finanšu tehnoloģiju uzņēmumus. Bakalaura darbs satur 68 lapas, 70 bibliogrāfiskos nosaukumus, kā arī literatūras apskatam, datu analīzes un secinājumu veikšanai tiek izmantota 1 tabula, 1 attēls un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Dizaina domāšana, darbinieku uztvere, fintech, bankas
Atslēgas vārdi angļu valodā Design thinking, employee perception, fintech, banks
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 03.04.2018 10:06:01