Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Biroja ēkas jaunbūve, Skanstes ielā 50, Rīgā
Nosaukums angļu valodā New construction of office building in Skanstes street 50, Riga
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Kārlis Kostjukovs
Recenzents Jānis Kūms
Anotācija Diplomdarba pētnieciskās daļas tēma ir “Parametriski detalizēta būves informācijas modeļa pielietojums būvniecībā un būvuzraudzībā”. Darba teorētiskajā daļā tiek izskaidroti Būves informācijas modelēšanas (BIM) programmatūras darbības principi, kas balstīti uz definējamiem parametriem, kā arī BIM projektēšanas pamatprincipi. Veikta biroju ēkas parametriski detalizēta BIM modeļa izstrāde atbilstoši BIM rokasgrāmatām un autora personīgajai pieredzei. Pētnieciskajā daļā apskatītas izstrādāta BIM modeļa pielietošanas iespējas būvniecībā un būvuzraudzībā, izmantojot tirgū piedāvātās datorprogrammas. Veikta to funkcionalitātes izvērtēšana un analizēts BIM izmantošanas sniegtais ieguvums būvniecības un būvuzraudzības procesu vadībā. Secinājumos apkopoti būtiskākie faktori, kuri pateicoties BIM tehnoloģiju izmantošanai, spēj ekonomēt laiku un finansiālos līdzekļus būves tapšanas procesā. Pētnieciskās daļas darba apjoms ir 50 A4 formāta lappuses, 30 attēli, 3 tabulas, 9 izmantotās literatūras avoti un 4 pielikumi. Diplomdarba inženieru projekta tēma ir “Biroju ēkas jaunbūve Skanstes ielā 50, Rīgā”. Biroju ēka projektēta ar mērķi iekļauties jau esošajā zemesgabala, Skanstes ielā 50, Rīgā, apbūvē un nodrošināt esošo biroju kvartālu ar papildu atvērtā tipa biroja platībām, kā arī piedāvājot telpas pakalpojuma sfēru uzņēmumiem, kuriem nepieciešamas klientu apkalpošanas zonas. Šāda tēmas izvēle veikta pamatojoties uz nomas tirgū pieaugošo pieprasījumu pēc biroju telpu platībām. Darba paskaidrojuma rakstā aprakstīta projektējamās ēkas arhitektūra, ugunsdrošības nodrošināšanas pasākumi, vides pieejamības risinājumi, ārējie un iekšējie inženiertīkli, kā arī veikti norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. Aprēķinātas sekojošas ēkas nesošās konstrukcijas: pāļu pamats, režģogs, kolonna un bezsiju pārseguma plātne, kā arī veikts tehniski ekonomiskais salīdzinājums gāzbetona bloku un sendvičpaneļu sienas izbūvei. Izstrādāts darbu veikšanas projekts ar būvdarbu, darba drošības un vides aizsardzības pasākumu aprakstu un laika grafiku, sagatavota lokālā tāme 0. cikla betonēšanas darbiem un objekta koptāme. Inženieru projekta paskaidrojuma raksta un aprēķinu daļas darba apjoms ir 86 A4 formāta lappuses, 11 attēli, 20 tabulas, 143 formulas, 21 izmantotās literatūras avoti un 8 pielikumi. Projekta grafiskās rasējumu daļas apjoms ir 10 A1 formāta lapas.
Atslēgas vārdi Būves informācijas modelēšana; BIM; BIM būvniecība, būvuzraudzība; parametriski detalizēts BIM
Atslēgas vārdi angļu valodā Building information modelling; BIM; BIM construction, supervision; parametrically detailed BIM
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2018 21:53:11