Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Biroja ēka Ventspilī
Nosaukums angļu valodā Office building in Ventspils
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Laura Dembovska
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvražošanas katedrā. Diplomdarbs ir veidots no divām daļām – bakalaura pētījuma daļas “Energoefektivitāte ēku būvniecībā Latvijas laikapstākļos” un inženierprojekta daļas “Biroja ēka Ventspilī”. Pētnieciskās daļas tēma “Energoefektivitāte ēku būvniecībā Latvijas laikapstākļos”. Pētnieciskā daļa ietver sevī divas daļas – literatūras apskatu un eksperimentālo daļu. Literatūras apskatā tiek apskatīti energoefektīvu ēku veidi, to kritēriji, kā arī esošo ēku rekonstrukcija par energoefektīvām ēkām un energoefektīvu ēku pārbaudes veidi. Eksperimentālajā daļā dabai draudzīgie siltumizolācijas materiāli tika salīdzināti ar sintētiskajiem materiāliem.Uzstādītais pētnieciskās daļas mērķis ir iepazīties un izvērtēt energoefektīvu būvniecības veidus Latvijā, un pierādīt, ka dabai draudzīgi siltumizolācijas materiāli, to īpašības un raksturlielumi spēj konkurēt ar sintētiskajiem siltumizolācijas materiāliem, mērķa sasniegšanai tika izvirzīti konkrēti darba uzdevumi. Darbs sastāv no 54 A4 lappusēm, darbā iekļautas 9 tabulas un 25 attēli. Darba izstrādei izmantoti 17 literatūras avoti. Inženierprojekta daļas tēma “Biroja ēka Ventspilī” Biroja ēka paredzēta biroju ēku rajonā Latgales ielā 8, Ventspilī. Biroja ēkā paredzēts uzturēties juristu kompānijai. Uzstādītais inženierprojekta mērķis ir izprojektēt biroja ēku Ventspilī, veicot aprēķinus atbilstošākiem konstruktīvajiem risinājumiem, izmantojot uz doto brīdi spēkā esošos būvniecības normatīvus. Galvenie ēkas elementi, kas tika aprēķināti ir monolītā dzelzsbetona pārsegums, monolītās dzelzsbetona kolonnas un monolītie lentveida pamati. Zem ēkas kolonnām ir izprojektēti monolītie stabveida pamati. Biroja ēka no ārpuses apšūta ar cementšķiedras loksnēm.Darbs sastāv no 109 A4 lappusēm, darbā iekļautas 18 tabulas un 9 attēli. Darba izstrādei izmantoti 19 literatūras avoti. Pielikumā 9 A1 tehniskie rasējumi.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte ēku būvniecībā Latvijas laikapstākļos
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy Efficiency in Building Construction in the weather of Latvia
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 24.01.2018 13:37:24