Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Tirgus paviljons
Nosaukums angļu valodā Market hall
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Elvija Namsone
Anotācija Diplomprojekta tēma ir "Trīslocīklu kok rāmja dzegas mezgla konstruktīvā analīze". Diplomprojekta sastāvā iekļauts bakalaura darbs un inženierprojekts. Bakalaura darba daļā tiek izpētīta koka trīslocīklu rāmja kā nesošās šķērsrāmja konstrukcijas piemērotība noteikta tipa būvei –vienlaiduma tirgus paviljonam ar izmēriem plānā 24 x 36m, papildus sekojot prasībai maksimāli nodrošināt vismaz 4m tīro telpas augstumu no grīdas līdz nesošā šķērsrāmja apakšējai joslai. Balstoties uz telpiskā plānojuma atbilstību, tehniski- ekonomiskajiem kritērijiem un drošumu ekspluatācijā, pētījumā koka trīslocīklu rāmis ar stingu dzegas mezglu tiek salīdzināts ar citiem minētajai būvei atbilstošiem koka šķērsrāmja variantiem izejas. Darbā sīkāk tiek izpētīts trīslocīklu rāmja dzegas mezgls, izanalizējot šī mezgla konstruēšanas nosacījumus un kopējo ietekmi uz galējo šķērsrāmja konstrukcijas tehniski-ekonomisko rezultātu. Tiek salīdzināti trīs dažādi mezgla izveides konstruktīvie risinājumi un noteikts konkrētajai būvei piemērotākais variants. Izdevīgākā varianta risinājumam tiek atrasti racionālākie tā parametri: rīģeļa slīpums, konstrukcijas solis un dzegas augstums. Inženierprojekta daļā tiek sastādīts projekts vienlaiduma divstāvu tirgus paviljonam ar taisnstūrveida konfigurāciju un minētajiem izmēriem plānā 24 x 36m. Kā nesošā konstrukcija tiek pielietota trīslocīklu rāmja konstrukcija ar pētījumā iegūtajiem racionālākajiem parametriem. Diplomdarbs tika veidots datorrakstā latviešu valodā. Grafiskā daļa izstrādāta datorprogrammā AutoCad 2016. Darbs sastāv no 236 lpp. un 1 pielikuma. Grafiskās daļas apjoms: 9 lapas A1 formātā. telpiskā plānojuma atbilstība; tehniski ekonomiskie kritēriji, drošums ekspluatācijā
Atslēgas vārdi Trīslocīklu rāmis
Atslēgas vārdi angļu valodā Three- hinged portal frame
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2018 22:39:37