Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Latvijas gravimetriskās atskaites sistēmas pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Enhancement of Latvian gravimetric reference system"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ivars Liepiņš
Recenzents Inese Vārna
Anotācija Maģistra darba „Latvijas gravimetriskās atskaites sistēmas pilnveide” mērķis ir izveidot Latvijas gravimetriskās atskaites sistēmas pilnveides aprakstu, ņemot vērā esošo situāciju un reālas pilnveides iespējas. Atskaites sistēmas pilnveide sadalīta trīs galvenajās daļās: valsts gravimetriskā 1. klases tīkla pilnveide, valsts gravimetriskā 2. klases tīkla pilnveide un relatīvo gravimetru kalibrēšanas līniju izveide. Darbā tiek secīgi izskatīta vispārīgā teorētiskā informācija par Zemes gravitācijas lauka pētījumiem, informācija par globālo gravimetriskās atskaites sistēmu (vēsturiski, pastāvošo un plānoto), starptautiskām organizācijām gravimetrijas jomā. Tad atsevišķi tiek pētīta vēsturiskā informācija par esošo Latvijas valsts gravimetrisko tīklu, tiek izskatīti starptautiski un teorētiski noteiktie parametri, kuriem būtu jāatbilst valsts gravimetriskajam tīklam, un uz to pamata projektēts pilnveidotais valsts gravimetriskais tīkls (gan 1. klases, gan 2. klases tīkli). Tāpat tiek izskatīta ārzemju pieredze relatīvo gravimetru kalibrēšanas līniju izveidē, un teorētiski parametri, kuriem būtu jāatbilst veidojamai kalibrēšanas līnijai, un uz to pamata projektēti trīs kalibrēšanas līniju varianti Latvijas teritorijai. Noslēgumā tiek apkopota visa informācija kopīgos secinājumos. Darbā izmantoti Latvijas sauszemes relatīvo gravimetrisko uzmērījumu dati, kurus diplomdarba izstrādei ir izsniegusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, kā arī valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē publiski pieejamie dati. Maģistra darba apjoms ir 89 lapaspuses, tajā iekļauti 49 attēli un 4 formulas.
Atslēgas vārdi ģeodēzija, gravimetrija, atskaites sistēmas, ģeodēziskie tīkli, kalibrēšanas līnijas
Atslēgas vārdi angļu valodā geodesy, gravimetry, reference systems, geodetic networks, calibration lines
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2018 20:43:00