Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Amortizatoros iepildītā eļļas daudzuma ietekme uz amortizatoru darbaspēju
Nosaukums angļu valodā Shock Absorber Fluid Quantity Impact on Shock Absorber Performance
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Gundars Zalcmanis
Recenzents M.Sc., Ing. lektors Māris Gailis
Anotācija Darba nosaukums ir „Amortizatoros iepildītā eļļas daudzuma ietekme uz amortizatoru darbaspēju”. Darba mērķis ir noskaidrot, vai netiešās amortizatoru pārbaudes iekārtas Maha FWT radījumi izmainās atbilstoši amortizatora iepildītas eļļas daudzumam un veiktspējas izmaiņām. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: veikt pieejamās literatūras un līdzīgo pētījumu analīzi; izstrādāt atbilstošu pētījuma metodiku objektīvu rezultātu ieguvei; izgatavot modificēto amortizatoru ar eļļas noliešanas un temperatūru kontroles iespējām. Kā arī tika uzstādīts papildus darba uzdevums - noskaidrot, vai amortizatoru pārbaudes iekārtu Maha FWT ir iespējams pielietot plašākiem balstiekārtā notiekošo svārstību procesu pētījumiem. Maģistra darbā pārbaudāmā hipotēze tiek definēta sekojoši – samazinoties eļļas daudzumam amortizatorā, Maha FWT iekārta reģistrēs atbilstošu amortizatora darbspējas samazināšanos. Izvirzītais mērķis tika sasniegts, veicot aktīvo eksperimentu sēriju. Kontrolējami mainot eļļas daudzumu amortizatorā un ievērojot populārākos ietekmējošos faktorus, tika pierādīts, ka Maha FWT piefiksē atbilstošu darbspējas samazināšanos. Galvenie informācijas ieguves avoti: mašīnbūves un mehānikas literatūra, interneta avoti un prakses laikā iegūtās zināšanas. Aprakstošā daļa sastāv no 75 lpp, ieskaitot 7 tabulas un 47 attēlus. Darbam ir pievienots pielikums, kurā ir ietverti Maha FWT iekārtas izdrukas piemēri. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Automobiļu amortizators, amortizatoru pārbaudes iekārta, amortizatoru eļļa.
Atslēgas vārdi angļu valodā Automotive shock absorber, shock absorber test rig, shock absorber oil
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2018 18:04:55