Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovatīvie risinājumi ģeomātikā
Nosaukums "Hidromelorāciju būvju attālināta izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Remote research for hidromelioration construction"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Reiniks
Recenzents Jūrate Sužiedelyte-Visockiene
Anotācija Anotācija Maģistra darba tēma ir Hidromeliorācijas būvju attālināta izpēte. Latvijā ir radikāli augusi lauksaimnieku un meža īpašnieku aktivitāte pieteikumu iesniegšanai hidromeliorācijas sistēmu atjaunošanai un pārbūvei ar ES finansiālu atbalstu. Augstā pieprasījuma ietekmē, katrā nākošā ES atbalsta naudas sadales kārtā samazinās atbalstāmais projekta summas apmērs, kādu piešķir vienam pretendentam. Aktivitāšu rezultātā ES atbalstu ieguvušo projektu skaits dinamiski progresē. Būvobjektu skaita pieaugums prasa efektīvu kontroles mehānismu, kas racionāli pildītu uzdevumu saglabājot kontroles kvalitāti. Pētījumā inovatīvi apskatīta hidromeliorācijas būvdarbu kontroles darbu organizācija, principiāli mainot būvdarbu kontroles darba akcentus no fiziskas klātienes būvdarbu objektā uz speciālista biroju, nodrošinot kontroles jautājumu risinājumu attālinātā izpētē. Maģistra darbs satur visus izpētes procesa posmus, kas veicami lai tēma būtu izpētīta. Ir savākti pētniecībai nepieciešamie dati, veikta datu apstrāde un izdarīti argumentēti secinājumi. Uzdevuma veikšana ietvēra būvprocesu regulējumu izpēti, kurā tika gūtas atbildes, kādus tieši datus jāsavāc. Nākošais solis ietvēra datu iegūšanas tehnoloģijas izpēti un datu ievākšanas avotu izvēli. Ievācot pētījuma datus un sākot datu apstrādi, tika iepazītas datu apstrādes lietotajprogrammu priekšrocības. Būvdarbu apjomu un citu svarīgu raksturlielumu salīdzināšanas nolūkos, tika veikta dažādu formātu datu apstrāde, lai iegūtu salīdzināmus rezultātus. Papildus būvdarbu apjomu salīdzināšanai lietojot dažādas datu kombinācijas izdevās noteikt citus nozīmīgus hidromeliorācijas būvju rādītājus kontroles pilnveidošanai. Maģistra darbā tika noskaidrots, ka ir iespējama precīza Hidromeliorācijas būvdarbu attālināta izpēte un kontroles nodrošināšanai svarīgie raksturlielumi ir nosakāmi. Papildus darbā ir izpētīta augsnes mitruma noteikšanas tehnoloģijas un iespējas noteikt augsnes mitrumu attālināti. Straujā attālinātās izpētes tehnoloģiju attīstība sadarbībā ar Ģeomātikas nozari rada ar vien plašākas iespējas daudzās nozarēs veikt radikālas reformas, kas liek mainīt ieradumus dažādu tautsaimniecības nozaru speciālistiem.
Atslēgas vārdi hidromeliorācija, attālināta izpēte,būvdarbu kontrole, datu ievākšana, datu izpēte, pētījums, augsnes mitrums
Atslēgas vārdi angļu valodā hydromelioration, remote sensing, construction control, data collection, data exploration,research, soil moisture
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2018 12:19:06