Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovatīvie risinājumi ģeomātikā
Nosaukums "Ģeotelpiskie risinājumi tiltu inspekcijās"
Nosaukums angļu valodā "Geospatial solutions for bridge inspections"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Māris Kaļinka
Recenzents Juris Smirnovs
Anotācija Maģistra darba “Ģeotelpiskie risinājumu tiltu inspekcijās” autors Laura Runce, veica šo darbu maģistra studiju programmas “Inovatīvie risinājumi ģeomātika” ietvaros. Maģistra darba mērķis ir piedāvāt risinājumu, kā integrēt ģeotelpiskos datus, kas iegūti, veicot tiltu inspekcijas, un kā tos integrēt jau esošā informācijas sistēmās, piemēram, Latvijas Būvniecības informācijas sistēmā. BIS. Darba mērķa sasniešanai ir noteikti šādi uzdevumi: Iepazīties ar tiltu situāciju Latvijā; izpētīt tiltu inspkecijas un to laikā iegūtos ģeotelpiskos datus; Izpētīt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izstrādāto BIS (Būvniecības informācijas sistēmu), tās nākotnes attīstības plānus, izpētīt datu bāzu iespējas parādīt ģeotelpiskos datus; Izstrādāt priekšlikumu par ģeotelpisko datu integrāciju esošajās informācijas sistēmās, datu bāzēs. Darba praktiskajā vērtībā ir apkopots un izstrādāts priekšlikums informācijas sistēmas prototipam. Maģistra darbu veido ievads, 7 nodaļas, secinājumi un literatūras avotu saraksts. 1. nodaļa apraksta esošo tiltu situāciju Latvijā, 2. nodaļa ir veltīta inspekciju pārbaužu veikšanai, apraksta pārbaužu veidus un to ieviešanu Latvijā. 3. nodaļā aprakstīti ģeotelpisko datu un ģeotelpisko datu veidi, kurus var iegūt no tilta inspekcijām, nodaļa 4 ir veltīta datubāzu principu aprakstam, 6. nodaļā uzmanība pievērsta būvniecības informācijas sistēmas BIS un tās attīstības plāniem nākotnē, 7. sadaļā aprakstīta piedāvātā iespēja, kā integrēt ģeotelpiskos datus informācijas sistēmā. Pētījumā izmantoti 53 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi geospatila, bridge inspections
Atslēgas vārdi angļu valodā geospatila, bridge inspections
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2018 20:57:52