Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Finansiāli pieejamo mājokļu arhitektoniskie un pilsētbūvnieciskie aspekti
Nosaukums angļu valodā Affordable Housing Architectural and Urban Planning Aspects
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs S. Treija
Recenzents Pētn. S.Barvika
Anotācija Mūsdienās strauji pieaugot iedzīvotāju skaitam ir nepieciešamība pēc finansiāli pieejamiem mājokļiem. Lai iedzīvotajiem nodrošinātu finansiāli pieejamus mājokļus, kas atbilst visām mūsdienu komforta prasībām, nepieciešama pašvaldības līdzdalība mājokļu celtniecībā un uzturēšanā. Lai mājoklis būtu finansiāli pieejams, tam jābūt arī finansiāli izdevīgākam būvniecībā un ēkas uzturēšanā, salīdzinot ar mājokļiem, kas paredzēti brīva tirgus ekonomikai. Lielākā problēma ir kā izveidot mājokļus par iespējami zemam izmaksām, tajā pat laikā izveidojot labu dzīvojamo vidi gan iedzīvotājiem, gan pilsētvidē kopumā. Bakalaura darbā tika veidots finansiāli pieejamo mājokļu attīstības apskats, kurā tika analizēti piemēri no dažādām pasaules valstīm laika posmā no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Balstoties uz mājokļu attīstības apskatā iegūtajiem rezultātiem, kā arī izpētot dažādus pētījumus un rekomendācijas saistībā ar finansiāli pieejamiem mājokļiem, tika izvirzīti arhitektoniskie un pilsētbūvnieciskie aspekti, kas ietekmē dzīvojamo vidi finansiāli pieejamajos mājokļos un pilsētvidi kopumā. Tika veiks Latvijas finansiālo mājokļu apsekošana un šo mājokļu iedzīvotāju intervēšana, lai noskaidrotu kā dažādi arhitektoniskie un pilsētbūvnieciskie aspekti ietekmē viņu viedokli par savu mājokli un dzīves kvalitāti šajos mājokļos. Galvenie pētījuma rezultāti ir: (i) mūsdienās ir tendence veidot zemas apbūves augsta blīvuma finansiāli pieejamus mājokļus, (ii) finansiāli pieejamo mājokļu atrašanās vietai nav liela loma šo mājokļu attīstības ziņā, ja tiek nodrošinātas ikdienā nepieciešamās funkcijas, (iii) privātajai ārtelpai ir liela nozīme gan ēkas arhitektoniskā tēla veidošanā, kā arī iedzīvotāju skatījumā.
Atslēgas vārdi finansiāli pieejams mājoklis, zemas apbūves augsta blīvuma mājokļu kompleksi, pilsētvide, ēkas būvniecības un uzturēšanas izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā affordable housing, low-rise high-density housing, urban planning, housing building and maintenance costs
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2018 23:04:08