Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums Razošanas lentes konveijera projektēšana un optimizācija.
Nosaukums angļu valodā Design and optimization of the production belt conveyor.
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Oļegs Jakovļevs
Recenzents Aleksandrs Januševskis
Anotācija Šodien ražošanas tehnoloģijas attistās ļoti strauji. Pastāv prasības uzlabot arī derīgo izrakteņu ieguves procesus. Viena no prasībam ir konveijeru lentes kvalitātes uzlabošana. Darba tēma tika izvēlēta ar nolūku aktualizēt konveijiera lentes lomu minerāļu ieguves procesā. Tiks aprakstīti konveijera lentes īpašības un trūkumi, lentes konveijera darba kinemātika. Šī darba konstruēšanas objekts ir konveijers Latvijas kompānijā TTS. Konveijieris tiek izmantots ogles transportēšanai. Tika aprakstīta konveijiera konstrukcija, kā arī izvēlēts rāmja posms (riteņu daļa). Atspoguļota darba frekvence, statiskie aprēķini un modelēšanas rezultāti, ko projektētājs ņems vērā un veiks korekcijas esošajā konstrukcijā. Tika uzlabota vāja konveijiera struktūras daļa, noteiktas iespējamās bīstamas slodzes. Analīzes rezultatā tika veikti secinājumi un loģiskie darbību paskaidrojumi. Frekvences analīzes daļā materiāls tika mainīts un konstrukcija papildināta ar papildus elementiem. Statiskās analīzes sadaļā tika atrisinātas rāmja riteņu daļas problēmas. Nobeigumā detalizēti aprakstīti secinājumi un ar to saistītas darbības. Darba apjoms 69 lpp, kas ietvēr saturu, teorētisku un praktisku daļu. Darbs ietver grafiskus attēlus ar paskaidrojumiem, diagramas, fotoattēlus un tabulas. Praktiskā daļa satur attēlus, kas paskaidro rezultātus. Darba nobeigumā atrodas izmantotās literatūras un citu avotu saraksts. Bakalaura darbs sastāv no 69 lappuses un satur 61 attēlus, 2 tabulas, 3 grafika un 21 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Belt conveyor
Atslēgas vārdi angļu valodā Belt conveyor
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2018 20:18:22