Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Spējās paradigmas ieviešana programmatūras izstrādes projektos
Nosaukums angļu valodā The Implementation of Agile Paradigm in Software Development Projects
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing.Gusts Linkevičs
Recenzents Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Anotācija Mūsdienās uzņēmumi arvien biežāk pāriet no tradicionālās programmatūras izstrādes metodoloģijas uz spējo, ar mērķi nodrošināt projekta kvalitāti atbilstoši izvirzītajām prasībām. Spējās pieejas ieviešana uzņēmumā ir sarežģīts transformēšanās process, kas aizņem laiku, prasa pūles un zināšanas. Nav viena noteikta veida, kā pareizi būtu mainīt uzņēmumā gadiem izmantoto pieeju, uz citādu, tādēļ katrs gadījums ir atšķirīgs un specifisks. Pēc jaunas metodoloģijas ieviešanas, gaidāmais rezultāts tiek sasniegts pakāpeniski. Transformēšanas process ir jāanalizē un nepieciešamības gadījumā, ir jāveic izmaiņas. Maģistra darba mērķis ir veikt teorētisku apskatu un padziļināti izanalizēt uzņēmuma pāreju no “ūdenskrituma” izstrādes modeļa uz spējo metodoloģiju, kā arī piedāvāt piemērotāko programmatūras izstrādes vadības veidu, balstoties uz pētījuma rezultātiem un reāla uzņēmuma pārejas piemēru. Darbā tiek izpētīta spējās metodoloģijas teorija, tās pielietojums praksē, ka arī uzņēmuma transformēšanās process no tradicionālas metodoloģijas uz spējo. Darbā tiek izklāstīts spējās pieejas metožu apraksts un piedāvāts lēmumu pieņemšanas veids, kurš var kalpot uzņēmumiem par pamatu, izvēloties piemērotu izstrādes metodi, pārejot uz spējo programmatūras izstrādes pieeju. Par pamatu praktiskai salīdzināšanai tiek izmantota autora pieredze programmatūras uzņēmuma transformācijas procesā uz spējo izstrādes modeli. Darba apjoms - 109 lpp., 9 tabulas, 20 attēli.
Atslēgas vārdi Spējā pieeja, Projektu vadība, Transformēšanas process, Spējās pieejas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Agile methodology, Project management, Transformation process, Agile methods
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2018 10:42:12