Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Preses nams Rīgā - modernisma arhitektūras eksperimentāla revitalizācija
Nosaukums angļu valodā Eksperimental Revitalisation of Modernism Architecture - Press House in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E. Bērziņš
Recenzents Arhitekts I. Lazdiņš
Anotācija Eksperimentālu saglabāšanas veidu aktualizēšanās tendence saistīta ar apjomīgo pēckara modernisma saglabājošo institūciju spiedienu, uz kultūras mantojumu regulējošajām institūcijām un ideju trūkumu šo ēku saglabāšanas praksē. Ar vārdu salikumu eksperimentālā revitalizācija, iedvesmojoties no 2016. gadā izdotās grāmatas “Experimental preservation” (Jorge Otero-Pailos), darba autors apskata un analizē metodes, lai virzītos ārpus tradicionāli noteikto disciplīnu konteksta un apskata saglabāšanu kā radošu un intelektuālu izaicinājumu. Eksperimentālai saglabāšanai piemīt daudzas specifiskas, tikai tai raksturīgas pazīmes, kas izceļ šo disciplīnu citu vidū un spēj kalpot kā papildspēks progresīvas un mūsdienīgas arhitektūras radīšanai. Darba mērķis ir apzināt, kā modernisma arhitektūras kultūrvēsturiskā mantojuma revitalizācijā piemērojamas eksperimentālās saglabāšanas metodes un paplašināt esošo teorētisko bāzi eksperimentālās saglabāšanas jomā Latvijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darba autors izvirza vairākus uzdevumus, kam darbā meklē atbildes, īpašu uzmanību pievēršot zinātniskās literatūras, publikāciju, starptautisko un nacionālo tiesību aktu, un arhitektūras prakses analīzei, lai noteiktu līdz šim reti lietotā termina “experimental preservation” iespējamo skaidrojumu latviešu valodā, kā arī izzinātu tā būtību un konstatētu iespējamās situācijas, kurās eksperimentāla pieeja modernisma arhitektūras revitalizācijā ir piemērojama. Maģistra darbs var kalpot kā izziņas līdzeklis jautājumos, kas saistīti ar pēckara modernisma saglabāšanu, šajā procesā piemērojām metodēm un to daudzveidību.
Atslēgas vārdi saglabāšanas metodes, eksperimentālā saglabāšana, kultūrvēsturiskais mantojums, kultūras piemineklis, pēckara modernisms, revitalizacija
Atslēgas vārdi angļu valodā preservation methods, experimental preservation, historical heritage, historical monuments, postmodern architecture
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2018 15:08:41