Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Senioru aprūpes centrs Skanstē
Nosaukums angļu valodā Senior Care Center in Skanste, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs D. Kalvāne
Recenzents Arhitekte A. Jēkabsone
Anotācija Līdz ar sabiedrības novecošanu, arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā vecumdienas pavadīt kvalitatīvi un kā parūpēties par senioriem, kam nepieciešama īpaša aprūpe. Tā kā Latvijā lielākoties atrodamās senioru aprūpes iestādes ir izveidotas pagājušajā gadsimtā, daudzas tam nepiemērotās ēkās, svarīgi apzināt kāda veida aprūpes centri būtu nepieciešami mūsdienās un kas ir to ietekmējošie sociāli ekonomiskie faktori. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes maģistrantūras 2.kursa studentes Kristas Beļaunieces maģistra darba mērķis ir balstoties uz teorijas un Latvijā un ārvalstīs realizēto senioru aprūpes centru piemēru analīzi, apzināt kā Latvijā tiek realizēta senioru sociālas aprūpes iestāžu darbība; kas būtu nepieciešams turpmāko kvalitatīvo un mūsdienīgo senioru mītņu izveidei Latvijā. Maģistra darbs sastāv no 5 nodaļām, kurās analizēti, salīdzināti un pētīti dažādi ar senioriem un sabiedrības novecošanu saistīti jautājumi: 1.nodaļā pētīti un analizēti demogrāfiskie procesi, kas saistās ar sabiedrības novecošanu gan Eiropā un pasaulē, gan Latvijas mērogā. 2.nodaļā apskatīta senioru aprūpes vēsturiskā attīstība, mūsdienu tipoloģiskais iedalījums, kā arī daži realizētie piemēri Eiropā. 3.nodaļa veltīta sociālekonomiskiem aspektiem, kas saistīti ar sabiedrības novecošanas procesu. 4.nodaļā apkopota informācija par senioru aprūpes sistēmu Latvijā - aprūpes veidiem, normatīvo aktu regulējumu un realizētajiem piemēriem. 5.nodaļā lasāms diplomprojekta skaidrojošais apraksts. Darba rezultātā tiek secināts, ka Latvijā realizētā senioru aprūpes sistēma nav pilnvērtīga un mūsdienīga un ir vairāki faktori, kas būtu jāņem vērā, veidojot senioru aprūpes iestādes. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 77 lappusēm, ieskaitot 28 attēlus, 8 pielikumus un 2 tabulas. Maģistra darbam ir 66 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi arhitektūra, seniori, aprūpe, Latvija, publiskā vide.
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, seniors, care, Latvia, public environment
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2018 11:48:58