Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Piekrastes militārais mantojums Mangaļsalas revitalizācijai Rīgā
Nosaukums angļu valodā Coastal Military Heritage for Revitalisation of Mangalsala in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E. Bērziņš
Recenzents Pētniece S. Barvika
Anotācija Mangaļsalas teritorijai vienmēr tikusi piešķirta liela loma Rīgas attīstībā un aizsardzībā, dažādas varas vairāku gadsimtu garumā šajā teritorijā cēlušas militārās būves. Mangaļsalas teritorija aizņem vienu ceturto daļu no Rīgas jūras piekrastes, tā ir estuārs, kuru veido jūra, Daugava un Vecdaugava. Novietojums ir noteicis Mangaļsalas vēsturisko attīstību un veidojis tās īpašās dabas vērtības. Mangaļsalā saglabājusies spēcīga vietas identitāte un vietējo iedzīvotāju tradicionālā nodarbošanās ar zvejniecību, tā ir unikāla Rīgas, kā arī Latvijas piekrastes zona, kur veidojas šāds unikāls vides un telpiskais veidols. Veicot teritorijas plānošanas dokumentu analīzi, apsekotjot teritoriju dabā, intervējot vietējos iedzīvotājus un izpētot teritorijas vēsturi, secināts, ka Mangaļsalas teritorijas telpiskās, kā arī identitāti veidojošās kvalitātes nav aplūkotas vienkopus. Unikālais militārais vēstures mantojums ir degradēts un nepielāgots apmeklētāju piekļuvei. Dabas parka teritorijā veidojas izkliedētas apmeklētāju slodzes, trūkst taku tīkla, kurš ved pie apskates objektiem un koncentrē apmeklētāju plūsmas labiekārtotos maršrutos, pasargājot dabas parkā esošās vērtības. Maģistra darba ar integrētu diplomprojektu mērķis ir Mangaļsalas revitalizācijas potenciāla apzināšana, izvērtējot vietas identitāti, telpisko struktūru un plānošanas dokumentus, kā arī teritorijas revitalizācijas koncepcijas piedāvājuma izveide. Diplomprojekta ietvaros izstrādāts teritorijas plānojums Mangaļsalas piekrastes teritorijai, balstoties uz Latvijas un ārvalstu pieredzi un pētījumiem. Detalizētāka arhitektūras apjomu izstrāde tiek veikta divos teritorijas punktos – Mangaļsalas mola tuvumā un dabas parka centrālajā daļā. Jau šobrīd Mangaļsalas mola tuvumā novērojamas aktīvas apmeklētāju plūsmas. Apmeklētājiem paredzēts atklāt plašai sabiedrībai nezināmo un grūti pieejamo Mangaļsalas vēstures mantojumu, nodrošināt funkcionāli un informatīvi nepieciešamās telpās, lai veicinātu sabiedrības izpratni un informētību par unikālajām vēstures un dabas vērtībām, kā arī atklāt vēsturiski svarīgas un radīt jaunas ainavas. Dabas parka centrālajā daļā tiek veidota apmeklētāju atpūtas vieta, kas kalpo kā brīvdabas skatuve kultūras pasākumeim. Tā veidota uz krasta aizsardzības baterijas jumta. Lokācija un funkcija veicina teritorijas atpazīstamību, kā arī dabas parka centrālās daļas attīstību.
Atslēgas vārdi Mangaļsala, krasta fortifikācijas būves, militārais mantojums, teritorijas plānojums, dabas parks, revitalizācija, jūras piekraste, estuārs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Mangalsala, shore fortification buildings, military heritage, spatial plan, nature park, revitalization, seafront, estuary
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2018 06:34:20