Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Valmiermuižas revitalizācija
Nosaukums angļu valodā Revitalization of Valmiermuiža, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs G. Grabovskis
Recenzents Arhitekte I.Miķelsone
Anotācija Katram laikam raksturīgās valdošās kultūras un arhitektūras tendences atspoguļo tā laika sabiedrībā dominējošo vērtību sistēmu un savas vēstures apziņu. Mūsdienās, pieaugot kultūras un arhitektūras pieminekļu nozīmei gan valsts, gan sabiedrības apziņas līmenī, pieaug nepieciešamība pērc vēstures mantojuma apzināšanas, saglabāšanas un attīstīšanas. Viena no šobrīd aktuālākajām tendencēm ir teritoriju revitalizācija, kur vēsturiskā teritorija un ēkas tiek atjaunotas un sakārtotas, piešķirot vietai jaunu funkciju un nozīmi. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 2. kursa studentes Elīzas Anetes Kaužēnas maģistra darbs ar integrētu diplomdarbu ir „Valmiermuižas revitalizācija”. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz vēstures un vietas attīstības izpēti, noteikt kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi, tā attīstības iespējas un ietekmi mūsdienu sabiedrībā gan no ekonomiskā, gan sociālā un telpiskā viedokļa. Saskaņā ar izpētes daļu izstrādāts Valmiermuižas revitalizācijas projekts. Darba pirmajā nodaļā tiek aprakstīta muižu attīstība no vēstures, telpiskā, kā arī funkcionālā viedokļa, otrajā daļā konkrēti izpētīts Valmiermuižas konteksts, vēsture un saistošie apbūves noteikumi. Darba trešajā daļā analizēta kultūrvēsturiskā mantojuma nozīme, tā aizsardzības un attīstības iespējas, apskatīti Latvijas un ārvalstu piemēri, kā arī analizētas laikmetīgās arhitektūras izteiksmes iespējas kultūrvēsturiski nozīmīgā vidē. Diplomprojektā tiek izstrādāta Valmiermuižas attīstības koncepcija, ietverot mūsdienu sabiedrības intereses un vajadzības, vienlaikus respektējot vietas vēsturi un tradīcijas. Atslēgas vārdi: muiža, kultūrvēsturiskais mantojums, revitalizācija. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 93 lappuses, ieskaitot 92 attēlus, 22 shēmas, 5 tabulas, tam ir 5 pielikumi, un ir izmantoti 80 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi muiža, kultūrvēsturiskais mantojums, revitalizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā manor, cultural and historical heritage, revitalization
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2018 06:14:44