Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Aku vāku problēmu analīze Latvijā un to iespējamie risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Manhole Problems in Latvia and Their Possible Solutions”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Bidzāns
Recenzents I.Veļikanova, Rīgas pilsētas būvvalde
Anotācija Maģistra darbs par aku vāku problēmām izstrādāts, jo Latvijas publiskajā telpā ļoti aktīvi notiek diskusijas par slikto autoceļu stāvokli. Nepārtraukti izskan dažādi varianti, kā šo situāciju uzlabot. Viens no iemesliem ir aku vāku problēmas, defekti,kas ietekmē autovadītāju komfortu, drošību un kopējo ceļu stāvokli. Privātpersonas neapmierina aku lūku stāvoklis Latvijas pilsētu ielās, jo nereti jau pēc neilga laika, kad veikta jaunu ceļu izbūve, pēc seguma kvalitātes kritērijiem vērtējot, aku lūkas ir pielīdzināmas bedrēm. Maģistra darbs veidots četrās daļās. Pirmajā daļā aprakstīti un analizēti Latvijas ceļu tīkla būvniecības aku veidi un Latvijas likumdošana, izvērtētas jaunākās aku izbūves prakses, aku veidi un citu valstu labā prakse, izpētītas citu valstu jaunās tehnoloģiskās iestrādnes, kas ļauj uzlabot aku ilgtspēju un kvalitāti. Otrajā daļā aprēķināta lūku sēšanās pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.265 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana”, analizēta tā ietekme tautsaimniecībā kā īstermiņā, tā ilgtermiņā, kā arī no satiksmes drošības puses. Darba nobeigumā izdarīti secinājumi un piedāvāti vairāki ieteikumi. Trešajā daļā jeb pētnieciskajā daļā praktiski apsekotas ielas “Rīgas periodiskās atjaunošanas darbiem 2017. gadā Elizabetes iela, būvniecības procesā, demontējot vecās akas, tās atsegtas un pārbaudīta aku konstrukcija. Visi posma lūku tipi apkopoti pārskatāmā tabulā un izveidoti vizuāli pārskatāmi grafiki. Pētījumā par aku stāvokli posmā Elizabetes ielā no Eksporta ielas līdz Brīvības ielai secināts, ka 74% no akām atrodas uz braucamā daļas, no tām 60% ir ar dažāda veida bojājumiem un deformācijām, kas ietekmē braucēju komfortu, kā arī satiksmes drošību. Tālāk pētījumā analizēti aku vāku problēmas pēc to diametra, precīzāk, akas iedalītas 2 kategorijās (lielākas un mazākas par 400 mm). Pētījuma gaitā secināts, ka mazākiem aku vākiem 85% gadījumu nebija vizuāli novērojamu defektu, bet akām, kuru lūku diametrs ir lielāks, tikai 35% gadījumos vizuāli novērojamu defektu nebija. Darba nobeigumā apkopoti praktiskās daļas rezultāti, izdarīti secinājumi un piedāvāti ieteikumi aku vāku problēmu risināšanai. Maģistra darba apjoms ir 105 lapaspuses, darbā ir ietverti 76 attēli, 8 formulas un 18 tabulas.
Atslēgas vārdi AKU VĀKU PROBLĒMU ANALĪZE LATVIJĀ UN TO IESPĒJAMIE RISINĀJUMI
Atslēgas vārdi angļu valodā MANHOLE PROBLEM ANALYSIS IN LATVIA AND THEIR POSSIBLE SOLUTIONS
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2018 19:05:09