Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pārmaiņu vadīšana uzņēmuma pārpirkšanas gadījumā"
Nosaukums angļu valodā "Change Management During Company Acquisition"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ozoliņa-Ozola Iveta
Recenzents Sadovska Kristīne, Mg.oec., IEVF doktorante
Anotācija Darba mērķis ir analizēt pārmaiņu vadīšanas teorētiskus aspektus un izstrādāt pārmaiņu vadīšanas modeli koplietojamo pakalpojumu centram pārpirkšanas gadījumā. Pirmā daļā tiek raksturota koplietojamo pakalpojumu centru būtība un darbības principi. Tika analizēti uzņēmumi “Cytec Industries Inc”, “Solvay S.A.” un “Solvay Business Services Latvia”, kā arī izveidota SVID analīze. Otrā daļā tika izpētīti pārmaiņu vadīšanas teorētiskie aspekti un metodes, kuras visbiežāk tiek izmantotas, un kuras visvairāk atbilst pārmaiņu vadīšanai pakalpojumu uzņēmumā. Trešā daļā tika izveidota un analizēta aptauja par pārmaiņu vadīšanu “Solvay Business Services Latvia”. Aptaujas rezultāti tika novērtēti un salīdzināti ar Kottera modeli un ADKAR modeli. Nozīmīgākie secinājumi ir – pārmaiņu vadīšanas modeļa izstrādei uzņēmumam SIA “SBS Latvia” vispiemērotākie ir Kottera un ADKAR modeļi, jo šie modeļi norāda uz konkrētiem posmiem efektīvai pārmaiņu vadīšanai. Aptaujas rezultāti apliecina, ka informācija par pārmaiņām līdz darbiniekiem nonāk novēloti, tādā veidā darbinieki netiek sagatavoti pieņemt jaunu rīcības kultūru pārmaiņu procesa laikā. Nozīmīgākie priekšlikumi ir – uzņēmuma vadībai jāpilnveido esoši komunikācijas kanāli, tādā veidā, lai darbiniekiem būtu iespēja saņemt visu nepieciešamo informāciju. Var rīkot papildu sanāksmes komandas ietvaros un izmantot e-pastus jaunas informācijas izplātīšanai. Uzņēmuma vadībai jāiesaistās vairāk pie jaunas kultūras vai rīcības popularizēšanas. Var sniegt vairāk informācijas darbiniekiem, lai viņiem radītos viedoklis, ka vadība viņus atbalsta un pārmaiņas ir ne tikai plānotas, bet arī tiek veiksmīgi paveiktas.
Atslēgas vārdi pārmaiņu vadīšana, koplietojamo pakalpojumu centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā change management, shared services center
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2017 16:24:20