Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas galvojuma sistēmas izmaiņas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa prasībām”
Nosaukums angļu valodā “Changes to Customs Guarantee Management System Based on the Union Customs Code”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Maģistra darbs autore Marianna Koļevatiha izstrādāja darbu, kura temats ir “Muitas galvojuma sistēmas izmaiņas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa prasībām”. Maģistra darba mērķis ir izskatīt galvojumu reģistrēšanas un maksājumu veikšanu procesu elektronizēšanu un automatizēšanu, ka arī izvērtēt iespēju veikt pilnīgi automatizēto galvojumu summu kontroli, kas ļaus: - samazināt atbilstošas uzņēmējdarbības izmaksas – ieviešot centralizēto parāda, kas var rasties, galvojuma summas kontroli; - racionalizēt muitas procesus – izmantojot Eiropas Komisijas Trans-Eiropas vai pilnveidojot nacionālo galvojumu kontroles sistēmu; - ieviest elektronisko saziņu starp visām iesaistītām pusēm – ieviešot vienotu pieejas punktu galvojuma datiem visām iesaistītām pusēm: galvojuma ņēmējiem, galvojuma devējiem un muitas amatpersonām. Lai sasniegtu darba mērķi tika noteikti šādi darba uzdevumi: - izskatīt muitas parāda un muitas galvojuma būtību, izmaiņas nacionālajā likumdošanā atbilstoši SMK prasībām; - izpētīt iespēju pārraudzīt galvojums, izmantojot jauno Eiropas Komisijas Trans-Eiropas galvojumu pārvaldības sistēmu. Analizēt citu dalībvalstu pieredzi galvojumu pārraudzības sistēmu piemērošanā un izanalizēt galvojumu kontroles mehānismus nacionālajā datu apstrādes sistēmā; - izpētīt iespējamas izmaiņas nacionālajā muitas datu apstrādes sistēmā ar mērķi automatizēt un elektronizēt kontroles, kas ļaus racionalizēt galvojumu apstrādes procesus, kas ietver sevī galvojumu reģistrēšanu, uzskaiti un kontroli, ieviest centralizēto parāda, kas var rasties, galvojuma summas kontroli un izveidot vienotu pieejas punktu galvojuma datiem visām iesaistītām pusēm. Darbs sastāv no 3 daļām 91 lapaspusēm, 9 attēliem, 32 tabulām, bibliogrāfiskajā saraksta 22 izmantotas literatūras vienības.
Atslēgas vārdi Galvojums, Galvojuma kontroles sistēma, SMK
Atslēgas vārdi angļu valodā Guarentee, Guarantee Management System, UCC
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2017 14:31:43