Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kredītiestādes attīstības stratēģija mūsdienu finanšu pakalpojumu tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Development Strategy of a Credit Institution in the Contemporary Financial Service Market"
Autors Dace Vilciņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Ivanova Irina, Mg.oec., IEVF doktorante
Anotācija Vilciņa D. Kredītiestādes attīstības stratēģija mūsdienu finanšu pakalpojumu tirgū: Maģistra darbs - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 39 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 27 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izprast vai pastāvošā AS „SEB banka” stratēģija ir konkurētspējīga mūsdienu finanšu pakalpojumu tirgū, un izstrādāt un piedāvāt stratēģijas, kas varētu veicināt uzņēmuma konkurētspēju un attīstību. Analītiskajā daļā tika analizēti finanšu pakalpojumi, finanšu tirgus Latvijā un tā tendences attīstība. Analītiskā daļa sastāv arī no AS „SEB banka” vispārīga raksturojuma, bankas finansiālo rādītāju analīzes un to salīdzināšanas ar bankas konkurentiem. Lietišķā pētījuma daļā darba autore raksturoja stratēģiju un stratēģiskās vadīšanas pamatus, tika apskatīta stratēģiskās vadīšanas teorija un analizēta stratēģijas konkurētspējas novērtēšanas metodes. Pētījumu aprēķina daļā darba autore veica AS „SEB banka” SVID, SPACE un A’WOT analīzes, kā arī tika veikta AS „SEB banka” kredītportfeļa konkurētspējas stratēģijas analīze, kā arī tika izvirzītas un novērtētas jaunas stratēģijas, atbilstoši pastāvošajai finanšu pakalpojumu tirgus tendencei. Analīze tika veikta, izmantojot AHP metodi apvienojumā ar SVID analīzi.
Atslēgas vārdi Stratēģiskā vadīšana, stratēģija, SVID, AHP, SPACE, finanses, finanšu pakalpojumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic management, strategy, SWOT, AHP, SPACE, finance financial service.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.12.2017 23:40:10