Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Iedzīvotāju lojalitātes programmu attīstības iespējas pašvaldībās"
Nosaukums angļu valodā "Possibilities for Development of Citizens’ Loyalty Programmes in Municipalities"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs U.Kamols
Recenzents Lektors L. Budņiks
Anotācija Maģistra darba autors ir Sintija Kramēna. Maģistra darba tēma ir „lojalitātes programmu attīstības iespējas pašvaldībās”. Maģistra darba zinatniskais vaditajs ir Mg.oec. Uldis Kamols. Maģistra darba galvenie rezultati bija Izpētīt gudro pilsētu elementus, izpētīt un izanalizēt gudrās pilsētas pasaulē un tikai skaitā Jelgava kā gudrā pilsēta. Kā viens no gudrās pilsētas elementiem, kas var tikt ieviests jebkurā Latvijas pilsētā un pašvaldībā, ir piedāvātas iedzīvotāju lojalitātes kartes. Uzdevums noteikt šī elementa nepieciešamību un atbalstu no sabiedrības puses. Maģistra darba apjoms ir 98 lpp un tajā ir 42 attēli. Maģistra darbā tika izmantoti tādi materiāli, kā 32 interneta resursi latviešu, angļu un krievu valodā, tai skaitā normatīvie akti, populārzinātniskie un zinātniskie raksti.
Atslēgas vārdi gudrās pilsētas, iedzīvotāju lojalitātes karte, iedzīvotāji, pilsētvide
Atslēgas vārdi angļu valodā smart cities, citizen's loyalty card, residents, urban environment
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2017 11:01:44