Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Eiropas Savienības fondu nozīme tūrisma attīstībā Daugavpils pilsētā"
Nosaukums angļu valodā "Role of European Union Funds in the Development of Tourism in the City of Daugavpils"
Autors Aleksandra Janceviča
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs U.Kamols
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Darba autore: Aleksandra Janceviča Darba nosaukums: Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme tūrisma attīstībā Daugavpils pilsētā Darba veids: Maģistra darbs Zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Pr. doc. Uldis Kamols Darbs sastāv no 93 lpp., kur ir iekļauti: 16 attēli, 13 tabulas, 58 avoti. Darbs sastāv no četrām galvenām daļām. Pētījuma rezultātus ir iespējams izmantot, ka informatīvu materiālu par Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmi Daugavpils tūrismā un pamatojumu Daugavpils Ledus halles rekonstrūkcijas projekta izvērtēšanai. Galvenie sēcinājumi ir: • Daugavpils pilsētas pašvaldības darbība, piesaistot finansējumu no dažādām ES atbalsta programmām un fondiem, ir vērtējama pozitīvi. • Latvijā ES fondu finanšu līdzekļi tūrisma atbalstam tiek novirzīti šādiem galvenajiem mērķiem: ieguldījumi infrastruktūrā; ieguldījumi mārketingā un sadarbības veicināšanā; ieguldījumi cilvēkresursos; ieguldījumi pārrobežu sadarbības veicināšanā. • Daugavpils pilsētā nav mūsdienīgi aprīkotas un visām normām atbilstošas pasākumu norises vietas, taču iedzīvotājiem nav vienota viedokļa par tās nepieciešamību. Priekšlikumi: • Daugavpils pilsētas domes kultūras un projektu nodaļas darbiniekiem būtu nepieciešams izvērtēt Daugavpils Ledus halles rekonstrūkcijas iespējas, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondus. • Daugavpils pilsētas pašvaldībai vajadzētu pieteikt projektu par Daugavpils pilsētas mājas lapas vietnes pārveidošanu līdzīgi tas notika ar tūrisma mājas lapu. Atslēgas vārdi: ES fondi, tūrisms, Daugavpils, projekti
Atslēgas vārdi ES fondi, tūrisms, Daugavpils, projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā EU funds, tourism, Daugavpils, projects
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2017 06:52:34