Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums Transporta infrastruktūras izraisītās vides fragmentācijas analīze. Autoceļa A-B rekonstrukcijas projekts (posmā A-B)
Nosaukums angļu valodā Analysis of habitat fragmentation due to transportation infrastructure. Design of reconstruction for local road A - B (design of road section A - B)
Autors Assem Yeslambekova
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Ainārs Paeglītis
Anotācija Jeslambekova Asem – Vides fragmentācijas ietekmes analīze uz transporta infrastruktūru. Bakalaura darbs, tajā skaitā inženierprojekts, ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms,ieskaitot projektu, ir 195 lappuses. Tajā ir ievads, bakalaura darbs un inženiertehnisks projekts, secinājumi, ieteikumi, bibliogrāfija. Bibliogrāfija sastāv no 39 avotiem. Bakalaura darbs, kas ietver inženierprojektu satur 35 attēlus, 18 tabulas, 116 formulas un 9 rasējumus. Bakalaura darbs sastāv no desmit nodaļām un ietver sevī analīzi par ceļu satiksmes negadījumiem, ko izraisījuši dzīvnieki, un statistikas datu apskatu, ekonomisko vērtību aprēķinus jebkuriem negadījumiem, kas saistīti ar dzīvniekiem uz ceļiem Latvijā, Kazahstānā un Lietuvā. Bakalaura darba analītiskā puse sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir ietverts pētījums par biotopu sadrumstalotību. To metožu apraksta otrā daļa, kuras var izmantot galveno problēmu risināšanai un savākto datu analīzei. Trešā daļa ir paredzēta, lai atrastu un veicinātu drošu un ilgtspējīgu sarunu un plānošanas procedūru veidu, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un samazinātu satiksmes negadījumu un faunas upuru skaitu. Ceturtajā daļā aprakstīti ieteikumi un ierosinājumi, kā īstenot dažādus risinājumus vienai un tai pašai problēmai dzīvotņu sadrumstalotībā. Inženierijas darbs sastāv no deviņām apakšnodaļām.Bakalaura darba autors ir izvejdojis projektu pa Latvijas Republikas vietējo ceļu rekonstrukciju . Inženierijas darbs satur šādas apakšsadaļas, mākslīgo būvju rekonstrukcija, ceļu rekonstrukcijas plāns, caurules aprēķins izliekumā , ceļu virskārtas rekonstrukcija, tehniski-ekonomiskie aprēķini lai aprēķinātu izmaksas priekš šosejas rekonstrucijas. Kā arī inženierijas darbs satur 9 rasējumus uztaisītus izmantojot AutoCAD programmu.
Atslēgas vārdi inženierprojekts,Vides, fragmentācija , transport, bakalaura, ceļu, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Design, habitat, fragmentation, road, reconstruction, bachelor, project, transportation, calculations
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2017 20:44:06