Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Degvielas uzpildes staciju uzņēmējdarbības attīstības iespējas reģionos"
Nosaukums angļu valodā "Business Development Opportunities of Petrol Stations in Regions"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Lektore I. Eriņa
Anotācija Maģistra darbu “Degvielas uzpildes staciju uzņēmējdarbības attīstības iespējas reģionos” maģistra grāda ekonomikā iegūšanai ir izstrādājusi programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Anita Kaminska. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus degvielas uzpildes staciju uzņēmējdarbības attīstībai reģionos. Energoresursu gala patēriņš transportā sastāda aptuveni 30 %, turklāt naftas produktu patēriņš šajā sektorā dominē. Tomēr cilvēki tiecas meklēt jaunus veidus, kā izmantot resursus ikdienas vajadzībām, radot pēc iespējas mazāk izmaksas, kā arī radot mazāku kaitējumu apkārtējai videi. Lai gan Latvijā elektrotransportlīdzekļi nav populāri un, salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm, Latvija ir elektromobilitātes ieviešanas sākumposmā, tas tomēr ir zināms drauds degvielas uzpildes stacijām. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Kā arī no secinājumu un priekšlikumu daļas. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par Latvijas plānošanas reģioniem, noteikto attīstības centru ietekme uz reģioniem. Tiek veikta uzņēmējdarbības analīze un mazumtirdzniecības nozares analīze. Tiek analizēts degvielas mazumtirdzniecības tirgus, ņemot vērā iespējamo elektrotransport līdzekļu attīstību. Darba analītiskajā daļā tiek apkopoti un analizēti statistikas dati par Latvijas plānošanas reģioniem un tie tiek salīdzināti ar Norvēgiju un Igauniju. Kā arī tiek analizēts Latvijā esošais degvielas uzpildes staciju tīkls, to plusi un mīnusi, kā arī tiek noteiktas iespējamās attīstības problēmas. Darba praktiskajā daļā tiek veikta naftas produktu patēriņa apjoma prognozēšana pēc lineārās trenda metodes līdz 2030. gadam, kā arī tiek noteikta iedzīvotāju migrācijas ietekme uz degvielas uzpildes staciju tīkliem un to tālākām attīstības iespējām. Tiek sniegti priekšlikumi par sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšanu un uzlabošanu. Maģistra darba apjoms ir 86 lpp., tajā ir iekļauti 40 attēli, 8 tabulas, 9 formulas, 7 pielikumi uz 8 lpp. un 66 izmantotās literatūras avoti. Atslēgvārdi: reģionu attīstība, uzņēmējdarbība, degvielas uzpildes stacijas, pakalpojumu diversifikācija
Atslēgas vārdi reģionu attīstība, uzņēmējdarbība, degvielas uzpildes stacijas, pakalpojumu diversifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā regional development, business, petrol stations, diversification of services
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2017 07:28:11