Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Narkotisko vielu apkarošanas sistēmas uzlabošana”
Nosaukums angļu valodā “Improving the System of Combating Drugs”
Autors Dāvis Kaparkalējs
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba “Narkotisko vielu apkarošanas sistēmas uzlabošana” mērķis ir noskaidrot narkotisko vielu apkarošanas sistēmas darbību un sniegt priekšlikumus par tās uzlabošanu. Darba uzdevumi ir Noskaidrot dažādu narkotisko vielu bīstamību cilvēka veselībai, noskaidrot Latvijas lomu narkotisko vielu ceļā uz to galamērķi, izpētīt izņemto narkotisko vielu daudzumu pa gadiem un izvirzīt kritēriju, lai secinātu vai šis daudzums skaitās pietiekami liels, apskatīt kādi normatīvie akti atvieglo darbu narkotiku apkarošanā. Balstoties uz iegūto informāciju bakalaura darbā veikt secinājumus un priekšlikumus par sistēmas uzlabošanu. Pētījuma ietvaros bakalaura darba pirmajā daļā ir apskatīti dažādi narkotisko un psihotropo vielu veidi un to ietekme uz cilvēku. Otrajā daļā darba autors apraksta to, ka Latvija ir galvenokārt tranzītvalsts narkotiskajām vielām, kā arī tiek apskatīti likumi, kas atvieglo darbu muitas dienestiem. Tiek atspoguļotas problēmas kuras negatīvi ietekmē šo cīņu ar narkotikām. Bakalaura darba pētnieciskajā daļā autors analizēja Muitas Policijas Pārvaldes iegūtos datus par nelikumīgās apritēs izņemto narkotisko un psihotropo vielu izņemšanas gadījumu skaitu un daudzumu muitas dienesta darbības rezultātā pēdējo piecu gadu laikā, kā arī to melnā tirgus vērtību katram gadam. Pēc autora izvirzītā kritērija var redzēt cik efektīvi ir bijusi cīņa pret narkotiskajām vielām. Darba apjoms - 60 lpp., pētījumā ietvertas 10 tabulas un 14 attēli, darbam pievienoti 4 pielikumi, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 24 vienības.
Atslēgas vārdi Narkotisko vielu apkarošanas sistēmas uzlabošana, muita, narkotikas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Improving the System of Combating Drugs, customs, drugs.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2017 23:17:45