Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Manufacturing Enterprise Performance Improvement Project
Autors Sabīne Saharova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.Inga Eriņa
Recenzents Doktorants J.Locevs
Anotācija Saharova S. Mēbeļu ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts:Diplomprojekts/ S.Saharova, I. Eriņa. – Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studoju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 67 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā ir ieklauti 26 attēli, 21 tabula, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts ietver 30 avoti latviešu, 4 avoti angļu valodā un 3 avoti krievu valodā. Darbam ir pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstinājuma ceļus. Analitiskajā daļā ir veikta uzņēmuma darbības analīze, uzņēmuma galvenie finanšu rādītāji, situācija Latvijas mēbeļu tirgū, SVID analīzē, kā arī izvirzītas divas uzņēmuma problēmas un ierosināti priekšlikumi to risināšanai. Pētījuma daļa ietver anketēšanas rezulātu analīzi par tēmu „Patērētāju viedoklis par internetveikaliem un online pirkumu veikšanu”. Aprēķinu daļā ir izvērtēta lēmuma pieņemšana par vecā uzņēmuma transportlīdzekļa nomaiņu. Tiek salīdzinātas alternatīvas paturēt veco transportlīdzekli ar ārpakalpojuma izmantošanu transportlīdzekļa nomai un jaunā transportlīdzekļa iegādi. Lēmuma pieņemšana tiek noevērtēta ar alternatīvas izmaksu paņemienu. Tiek aprēķinātas internetveikala izveidošanas izmaksas un to ietekme uz uzņēmuma prognozējamām ieņēmumiem un peļņu. Svarīgākie secinājumi un priekšlikumi ir nomainīt veco uzņēmuma kravas mikroautobusu uz jaunu, efektīvāku, ar mērķi samazināt transportlīdzekļa ekspluatāciju saistītās izmaksas, izveidot internetveikalu, lai paplašinātu tigus daļu un samazinātu izmaksas, saistītas ar tirdzniecības vietu īri un darbinieku atalgojumu, kā arī reklamēt savu mājaslapu sociālājos tīklos, tādējādi palielinot pasūtījumu skaitu un veicinot uzņēmuma attīstību un darbības efektivitātes paaugstināšanu.
Atslēgas vārdi ražošana, efektivitāte, pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā manufacturing, efficiency,
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2017 13:31:10