Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Jaunu tehnoloģiju ieviešanas ietekme uz Latvijas radio raidsabiedrību konkurētspēju un satura daudzveidību"
Nosaukums angļu valodā "Potential Impact of New Technologies on the Competitiveness of the Latvian Radio Broadcasters and the Diversity of Content"
Autors Jevgēnijs Duboks
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs T.Survilo
Recenzents Prof. T.Tambovceva
Anotācija Maģistra darba Jaunu tehnoloģiju ieviešanas ietekme uz Latvijas radio raidsabiedrību konkurētspēju un satura daudzveidību autors ir Jevgēnijs Duboks, darba vadīja – asoc. prof., Dr. oec. Tatjana Survilo. Radio ir sabiedriski nozīmīgs plašsaziņas līdzeklis, kas gandrīz gadsimtu nodrošina brīvu pieeju informācijai, veic izglītošanas un izklaidēšanas funkciju. Pēdējos gados Latvijā radio raidsabiedrības sastopas ar vairākiem nopietniem izaicinājumiem, kuriem vēlama neatliekama risināšana. Šajā maģistra darbā uzmanība pievērsta ciparu radio apraides tehnoloģijas DAB+ ekonomiskajiem un sociālajiem efektiem. Darba mērķis ir izvērtēt DAB+ tehnoloģijas potenciālu Latvijas radio raidsabiedrību konkurētspējas celšanā, izskatot trīs ciparu apraides tehnoloģijas ievēšanas scenārijus. Darba pirmajā nodaļā tiek apskatīta konkurences un konkurētspējas būtība, ka arī tirgus struktūras formas, aplūkots Maikla Portera Piecu konkurences spēku modelis un kvantitatīvās metodes konkurences intensitātes novērtēšanai. Tāpat tiek aplūkota plašsaziņas līdzekļu satura daudzveidības būtība un sniegtas kvantitatīvās metodes tās novērtēšanai, tiek aplūkota sakarība starp konkurences intensitāti tirgū un satura daudzveidību, kā arī ieņēmumu avota ietekme uz saturu. Otrajā nodaļā uzmanība tiek pievērsta radio apraides tehnoloģijas vēsturiskajai attīstībai, ka arī tiek apskatīti ciparu radio apraides tehnoloģijas ievešanas praktiskie aspekti Norvēģijas un Šveices piemērā. Trešajā nodaļā tiek analizēts Latvijas radio programmu apraides sektors, ietverot radio programmu formātu daudzveidību, auditorijas un reklāmas tirgus dinamiku pēdējā dekādē, tiek sniegta raidsabiedrību finanšu rādītāju analīze. Pētījuma ceturtajā nodaļā tiek izvērtēta DAB+ tehnoloģijas ekonomiskā efektivitāte apraidei lokālajā mērogā. Tāpat šīs nodaļas ietvaros, par pamatu izmatojot M. Portera Piecu konkurences spēku modeli, tiek sniegts DAB+ tehnoloģijas ievēšanas potenciālās ietekmes uz radio raidsabiedrībām izvērtējums, izskatot trīs ievešanas scenārijus. Latvijas radio raidsabiedrību konkurētspējas uzlabošanai autors rekomendē realizēt pilno pāreju uz ciparu apraides tehnoloģiju, ar nosacījumu, ka jauniem dalībniekiem ļauts ienākt tirgū tikai ar specializētajām programmām, kas nedublē esošo piedāvājumu, tirgus paplašināšanas mehānismu balstot uz sektora un konkrēto nišu attīstības tendencēm, nepieļaujot strauju dalībnieku skaita pieaugumu. Šāds risinājums ir optimālais arī no sabiedriskā labuma aspekta. Kopējais darba apjoms ir 137 lappuses, darbs papildināts ar 9 tabulām, 48 attēliem un 8 pielikumiem.
Atslēgas vārdi radio raidsabiedrības, radio programmu apraides sektors, ciparu apraides tehnoloģija, konkurētspēja, satura daudzveidība
Atslēgas vārdi angļu valodā radio broadcasters, radio broadcasting sector, digital radio technology, competitiveness, diversity of content
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2017 13:02:37