Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tālākizglītības stratēģijas izstrāde augstākās izglītības iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Development of Continuing Education Strategy in a Higher Education Institution"
Autors Marta Moiseja
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Greitāne Rita
Recenzents Zenčaka Andra, Mg.oec., IEVF doktorante
Anotācija Maģistra darba autore Marta Moiseja izstrādāja darbu, kura tematis ir “Tālākizglītības stratēģijas izstrāde augstākās izglītības iestādē”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt darba tirgū pieprasītu kursu izveides un ieviešanas modeli tālākizglītībai, darba spēka kvalifikācijas celšanai Latvijā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām – analītiskajā daļā apskatītas tālākizglītības tendences Latvijā, kas ietver padziļinātu darba tirgus analīzi. Tiek noskaidrots darba tirgus pieprasījums pēc nozaru speciālistiem - īstermiņā, vidējā un ilgtermiņā. Pētītas tiek tālākizglītības tendences Eiropas Savienības dalībvalstis un noteiktas konkurējošās augstākās izglītības iestādes Latvijā. Maģistra darba otrā daļa ir lietišķā pētījuma daļa. Tiek iztrādāts modelis, aktuālu tālākizglītības kursu veidošanai augstākajās izglītības iestādēs. Tiek veikta anketēšana ar mērķi noskaidrot vai darba devēju pieprasījums pēc tālākizglītības kursiem saskaņā ar darba tirgus pieprasījumu pēc nozaru speciālistiem. Izveidots tālākizglītības kursu īstenošanas procesu modelis. Trešā nodaļa - pētījuma aprēķina daļa. Tajā aprakstīta tālākizglītības kursu veidošanas stratēģija. Analizēta RTU Tālākizglītības nodaļas darbība un finansiālais stāvoklis. Nodaļā izveidota TOWS matrica un izstrādāts RTU tālākizglītības kursu piedāvājumu veidošanas modelis. Darbā modelis tiek izmēģināts ar RTU pamatstudiju programmu “Arhitektūra”. Ar izstrādātā modeļa palīdzību iespējams atlasīt aktuālos akreditēto studiju programmu profesionālās specializācijas kursus un pārveidot tos atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Rezultātā veidojas aktuālais tālākizglītības kursu piedāvājums, analizēta tiek tā ietekme uz Tālākizglītības nodaļu. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 88 lappuses. Tajā ir iekļauti 22 attēli, 21 tabula, 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Tālākizglītība, mūžizglītība, pieaugušo izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā Continuing education, life long learning, adult education
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2017 11:15:14