Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Telekomunikāciju uzņēmuma vērtības paaugstināšanas stratēģiskās alternatīvas"
Nosaukums angļu valodā "The Strategic Alternatives of Increasing the Value of a Telecommunications Enterprise"
Autors Kristīna Čukina
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Locovs Jevgenijs, Mg.sc.ing., IEVF doktorants
Anotācija Anotācija Čukina K. Telekomunikāciju uzņēmuma vērtības paaugstināšanas stratēģiskās alternatīvas: Maģistra darbs.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 79 .lpp. Uzņēmuma vērtība ir viens no svarīgākiem rādītājiem, kurš ļauj novērtēt uzņēmuma finanšu vadības efektivitāti un identificēt virzienu finanšu vadības efektivitātes paaugstināšanai. Uzņēmuma vērtības vadība ļauj koncentrēties ne tikai uz grāmatvediskiem rezultātiem, bet arī uz īpašnieku vērtību, ņemot vērā izmantota kapitāla cenu. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 32 tabulas, 23 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 24 angļu un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Pētījuma mērķis ir identificēt stratēģiskās alternatīvas SIA “Tele2” kā telekomunikāciju nozares pārstāvja vērtības paaugstināšanai. Pētījumā ievadā autore izvirzīja hipotēzi, ka sabiedrības vērtības vadība ļauj nodrošināt īpašnieku vērtības paaugstināšanu. Pētījuma gaitā hipotēze tika apstiprināta. Analītiskā daļā tika izanalizēta telekomunikāciju nozare un to uzņēmumu vērtību ietekmējošie faktori, kā arī tika veikta SIA “Tele2” kā telekomunikāciju nozares pārstāvja iekšējās un ārējās vides analīze. Lietišķā pētījuma daļā tika izpētīta uzņēmuma vērtēšanas un vērtības vadības teorētiskā bāze, kā arī tika veikts vērtēšanas kalkulatoru izvērtējums, un noteikta SIA “Tele2” vērtība ar finanšu kalkulatoru palīdzību. Pētījuma aprēķinu daļā pamatojoties uz veikto analīzi un teorētiskās bāzes izpēti bija noteiktas vispiemērotākās metodes SIA “Tele2” vērtības noteikšanai. Tālāk bija noteikta SIA “Tele2” vērtību pēc divām pieejam uz 31.12.2016 un tika izanalizēti to ietekmējošus faktorus. Balstoties uz SIA “Tele2” vērtību ietekmējošu faktoru analīzi tika piedāvātas vērtības paaugstināšanas stratēģiskās alternatīvas. Pētījuma rezultātā ir izstrādātas divas stratēģiskās alternatīvas SIA “Tele2” vērtības paaugstināšanai - noturēt prognozēto naudas plūsmu pieaugumu pateicoties ieņēmumu palielinājumam, kuru nodrošinās klientu skaita un ienesīguma pieaugums vai arī izmantot alternatīvo kapitāla struktūru, kurā ir paredzēta aizņemtā kapitāla izmantošana.
Atslēgas vārdi uzņēmuma vērtība, naudas plūsmas diskontēšanas metode, uzņēmuma vērtības vadība, kapitāla cena
Atslēgas vārdi angļu valodā enterprise value, discounted cash flow approach, value based management, cost of capital
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2017 18:38:33