Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu centru efektivitātes stratēģiskā modeļa izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of a Strategic Model for Service Center Efficiency"
Autors Viktorija Puišo
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Didenko Konstantins
Recenzents Plotka Kaspars, lektors p.i., Mg.oec., IEVF TAPPE katedra
Anotācija Puišo V. Pakalpojumu centru efektivitātes stratēģiskā modeļa izstrāde: Maģistra darbs/ V. Puišo, K. Didenko. - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiska, lietišķā pētījuma un pētījuma aprēķina daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 16 tabulas un 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu, 19 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt efektivitātes stratēģisko modeli pakalpojumu centriem, kas ļaus optimizēt administratīvas izmaksas, novērst riskus un paaugstināt savu vērtību grupas ietvaros. Analītiskajā daļā tiek analizēta ārpakalpojumu nozare, pakalpojumu centru būtība, kā arī tiek analizēta Latvijas un Eiropas Savienības pakalpojumu centru darbība. Lietišķā pētījuma daļā tiek izskatīts efektivitātes jēdziens, kā arī izpētīti efektivitātes nodrošināšanas metodes un radītāji. Darba autore otrajā daļa izpēta Lean metodes izmantošanu uzņēmumu efektivitātes nodrošināšanai. Balstoties uz veikta pētījuma tiek izstrādāts efektivitātes stratēģiskais modelis pakalpojumu uzņēmumiem, pielietojot Kaizen pieeju un kombinējot izpētītos stratēģiskos modeļus. Pētījuma aprēķinu daļā tiek izvērtēta uzņēmuma SIA “Circle K Business Centre” esoša darbības efektivitāte, izmantojot SVID matricu ir noteikti uzņēmuma darbības vājākie punkti, kā arī praktiski tiek izmēģināts teorētiski izstrādātais efektivitātes stratēģiskais modelis. Galvenais pakalpojumu centru darbības mērķis ir nodrošināt augsto kvalitāti un ātrumu centra sniegtajiem pakalpojumiem, tādēļ ļoti lielā nozīme ir centra efektīvai darbības organizācijai. Līdz ar to darba autore rekomendē ieviest stratēģisko modeli pakalpojumu centros, lai paaugstinātu centru ikdienas darbību un efektivitāti.
Atslēgas vārdi Efektivitāte, stratēģiskais modelis, ārpakalpojumu centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency, strategic model, shared service centre
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2017 21:22:33